Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Hier kunt u binnenkort de actuele wettekst met alle wijzigingen van het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit inzien. Nu wel al beschikbaar in boekvorm:

Het Besluit én de Regeling bodemkwaliteit
- een boek met alle wijzigingen Bbk én Rbk in één oogopslag inzichtelijk -
400 pagina's

Alle wijzigingen in het Besluit bodemkwaliteit en met name in de Regeling bodemkwaliteit worden afzonderlijk in de Staatscourant gepresenteerd. Door de vele wijzigingen wordt het al minder makkelijk om de verschillen en juiste teksten te onthouden. Dit gebrek aan inzichtelijkheid geldt met name voor de toepasser van het besluit en de regeling. Daarnaast is het voor de toezichthouders ook geen sinecure. Om te bepalen op welk tijdstip welke exacte tekst geldt, is niet eenvoudig te achterhalen. Om houvast en overzicht te bieden aan de toepassers en toezichthouders, en alle anderen die er zijn voordeel mee willen halen, is dit boek opgesteld. Een naslagwerk waarin de exacte teksten van het besluit en de regeling én al haar wijzigingen overzichtelijk zijn gepresenteerd. Zowel de gewijzigde teksten als de tijdstippen van geldigheid van deze teksten zijn duidelijk visueel weergegeven in dit boek. En zo blijft u op eenvoudige wijze inzage houden in de brij van regeltjes en wijzigingen.

Het boek is niet meer op voorraad.