SCHREURS GROEP
     KENNISINSTITUUT OP GEBIED VAN BODEM, BOUW- EN AFVALSTOFFEN

Filter FAQ's
---------

Geavanceerd zoeken

De antwoorden op alle (niet vertrouwelijke) vragen, gesteld via de helpdesk door leden van Schreurs Support zijn verzameld in onderstaande database. Midddels de filter aan de onderzijde kunt u filteren.

De vragen met antwoorden zijn alleen toegankelijk voor leden.

Wordt nu lid voor 575 euro per jaar. Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap van Schreurs Support.

Veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie - Milieuhygiënische verklaringen Bodemplus 10-05-2009 Welke bewijsmiddelen (milieuhygiënische...


Evoa: Financiële zekerheid SenterNovem Hier vind u de meest gestelde vragen over de financiële zekerheid Door wie moet een financiële...


Veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie - Overgangsrecht Bodemplus 10-05-2009 Als een gemeente voorlopig de bestaande...


Evoa: Afvaltransporten (aan- en afmelden) SenterNovem Hier vind u de meest gestelde vragen over afvaltransporten (aan- en afmelden) Op...


Welke materialen vallen onder begrip grind? Vraag In de definitie van grond en bagger staat het begrip grind.Welke materialen vallen onder dit begrip?...


Bodemkwaliteit boven industriewaarde; saneringsonderzoek? Vraag Wij hebben onlangs een partijkeuring uitgevoerd van een in-situ partij grond. Na de...


Grind als grond keuren én toepassen! Vraag Grind tot 63 mm is grond. Mag je grind als verharding van een parkeerterrein toepassen? Moet deze toepassing...


Hoe om te gaan met OCB's, HCH's, Drin's, ... Vraag 1. Naar aanleiding van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op een onderzoekslocatie (glastuinbouw)...


Grind op daken toepassen als grond! Vraag Grind is grond. Mag ik dit grind op een dak toepassen? Moet ik dit grind als grond laten onderzoeken en...


Mijnsteen is een bouwstof Vraag Mijnsteen wordt volgens Bodemplus als bouwstof aangemerkt. Op welke regels is dat gebaseerd? Mijnsteen, in elk geval tot...