Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
Filter FAQ's

Geavanceerd zoeken

De antwoorden op alle (niet vertrouwelijke) vragen, gesteld via de helpdesk door leden van Schreurs Support zijn verzameld in onderstaande database. Midddels de filter aan de onderzijde kunt u filteren.

De vragen met antwoorden zijn alleen toegankelijk voor leden.

Wordt nu lid voor 575 euro per jaar. Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap van Schreurs Support.

Nieuwe vraag/discussie voor de bodemtoets.
Het betreft nikkel in grootschalige bodemtoepassing, dus protocol 9335-2

Aw waarde is 35
Wonen is 39
Er is aangegeven dat er niet getoetst wordt op wonen.
Het betreft AW grond.
Wat is nu de maximale waarde waartegen getoetst mag worden?
Ik stel maximaal 2 maal AW met een maximum van Wonen, dus 39 Andere stellen 2 maal AW, wonen in uitgesloten, dus 78.

Gaarne een oordeel.


Is er ergens schriftelijk zoals jurisprudentie, het minimale % asfalt aangegeven in granulaatmengsels met nuttige toepassing? Of dat voor een dergelijk mengsel het uitgangspunt is dat asfalt het hoofdbestanddeel moet zijn?

In B&R Bodemkwaliteit is voor asfaltprodukten en granulaatmengsels met asfalt vrijstelling van minerale olie aangegeven.
Er staat echter niet aangegeven dat asfalt in een dergelijk mengsel het hoofdbestanddeel moet zijn of een minimale %.


Wanneer een partij is ingekeurd. (uitkomst AW-kwaliteit) en de partij wordt op verschillende locaties toegepast. De partij wordt dus opgedeeld. Zijn er dan, naast het bijhouden van je eigen administratie mbt afgevoerde hoeveelheden, nog verplichtingen waar je aan moet voldoen voor het "splitsen" van de partij?   


Mijn Belgische collega zegt dat ze een schudproef hanteren om snel (binnen 24 uur) de uitloogwaarde te verkrijgen.
Ik snap dat we in Nederland altijd de kolomproef hanteren. Geeft een schudproef een goede indicatie en is deze geschikt om bijvoorbeeld invulling te geven aan de zorgplicht?


In een AP04-rapportage staat vermeld dat een deel van de grepen in de middag is uitgevoerd en het resterende deel de volgende ochtend.

Heeft dit consequenties?


Een boer heeft een partij van 400 m3 spoelgrond (van lelies), hij wil dit graag verkopen aan een derden.
Mag ik dit toepassen zonder bodemonderzoek als de ontgravingslocatie aw is op de bodemkwaliteitskaart en de plaats van toepassing binnen de zelfde bodemkwaliteitskaart ook aw is?
Kan ik de toepassing melden bij meldpuntbodemkwaliteit zonder een indicatief/ onderzoek van de partij te hebben?

Is de situatie anders als de spoelgrond van het perceel naar het erf van de boer is gereden, daar in depot ligt en dan verkocht wordt/ toegepast bij derden?

Soort gelijke vraag:
Als ik 100 m3 uitgraaf uit een bouwput, de ontgravingslocatie is AW, mag ik dit zonder enig onderzoek toepassen elders binnen de bodemkwaliteitskaart die aangeduid staat als AW?

Vervoer ik in dit soort gevallen de grond met begeleidingsbrief zonder afvalstroomnummer omdat de grond niet naar een inrichting gaat?


Is bij het transport van schone grond een begeleidingsbiljet voorgeschreven en moet het biljet in dat geval ook direct verwijzen naar het bewijsmiddel? 

 


Een aannemer maakt een onderdoorgang ter plaatse van een spoortrace. Over een lengte van 80 meter wordt licht verontreinigd spoorballast tijdelijk verwijderd 
en vervolgens op dezelfde plaatst weer teruggebracht (circa 500 m3). Mag dat ??

In een later stadium wordt het weer teruggebrachte spoorballast helemaal verwijderd en afgevoerd.


Wij keuren regelmatig partijen grond in die onder de BRL9335 zijn samengevoegd. 
Dit zijn over het algemeen samengevoegde partijen en hier wordt dus zowiezo al een maximale partijgrootte van 2000 ton gehanteerd.
Wij krijgen niet altijd de gegevens van alle voorkeuringen maar vaak wordt bij de opdrachtverstrekking volstaan met "mogelijk AW, mogelijk wonen, e.d.".
Stel nu dat een partij op basis van een indicatieve voorkeuring wonen kwaliteit is (bijvoorbeeld PAK 3,0), en op basis van de officiële AP-04 keuring is de partij AW-kwaliteit (met Bijvoorbeeld PAK 2,8).
Moeten wij dan alsnog deze partij als wonen kwaliteit aanmerken? 


Een boer heeft een partij van 400 m3 spoelgrond (van lelies), hij wil dit graag verkopen aan een derden.
Mag ik dit toepassen zonder bodemonderzoek als de ontgravingslocatie aw is op de bodemkwaliteitskaart en de plaats van toepassing binnen de zelfde bodemkwaliteitskaart ook aw is?
Kan ik de toepassing melden bij meldpuntbodemkwaliteit zonder een indicatief/ onderzoek van de partij te hebben?

Is de situatie anders als de spoelgrond van het perceel naar het erf van de boer is gereden, daar in depot ligt en dan verkocht wordt/ toegepast bij derden?

Soort gelijke vraag:
Als ik 100 m3 uitgraaf uit een bouwput, de ontgravingslocatie is AW, mag ik dit zonder enig onderzoek toepassen elders binnen de bodemkwaliteitskaart die aangeduid staat als AW?

Vervoer ik in dit soort gevallen de grond met begeleidingsbrief zonder afvalstroomnummer omdat de grond niet naar een inrichting gaat?