SCHREURS GROEP
     KENNISINSTITUUT OP GEBIED VAN BODEM, BOUW- EN AFVALSTOFFEN

---------

Nieuwsberichten

Enkel voor leden Schreurs Support

Op deze pagina vind u de laatste nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de (water)bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen.
Zijn er vragen onduidelijkheden, bent u op zoek naar een onafhankelijke interpretatie van de wet- en regelgeving of wilt u een second opinion of advies mail ons dan.

Als lid van Support heeft u tevens de mogelijkheid hier gratis een bericht plaatsen.
» Stuur uw bericht naar info@schreurs-uitgeverij.nl

De nieuwsberichten zijn alleen toegankelijk voor leden.

Wat protocol 3001 is Het Accreditatiecollege Bodembeheer heeft de ontwerpversie van protocol 3001, ‘Conserveringsmethoden en –termijnen...


Op 18 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude en fiscaliteit en de...


Adressaat: Directeuren van de regionale uitvoeringsdiensten Colleges van gedeputeerde staten Dagelijkse besturen van de waterschappen...


Nieuwe beoordelingsrichtlijn voor ophoogzand vastgesteld De nieuwe beoordelingsrichtlijn voor ophoogzand die op 1 januari 2014 van kracht wordt, betreft...


Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) opgesteld. De Nederlandse overheid...


Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben gezamenlijk een uitvoeringskader opgesteld voor eenduidige handhaving en naleving van de...


Versie 3.6 van BRL 9335 Met de aanpassing is BRL 9335 in lijn gebracht met de actuele regels voor toetsing van certificatieschema’s, zoals...


Besluit van 11 november 2013, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de uitvoering van de verordening bouwproducten Lees hieronder het...


Met name wijzigingen t.a.v. de regels voor IBC-werken en de erkenning voor inspectie en staat van het werk. Voorts de nieuwe maximale waarde som PCB...


Op 10 oktober 2013 is het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met kenmerk 2013-0000134066, in de Staatscourant gepubliceerd....