Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Nieuwsberichten

Hier vindt u verschillende nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor specifieke nieuwsberichten voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Op 23 januari 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet...


Met de komst van de Omgevingswet gaat het een en ander veranderen in regelgeving en taken op bodemgebied. De regels zelf veranderen waardoor...Voor de vierde keer presenteert Rijkswaterstaat Bodem+ het   Jaarwerkplan Bodem+   in de vorm van een online...


In het overzicht is aangegeven op welke onderdelen LAP3 is gewijzigd ten opzichte van LAP2. Bij sommige onderdelen is kort aangegeven wat de...


Te koud om buiten te werken? Spijker dan uw kennis wat bij door middel van een cursus, training of workshop!!! Schreurs Opleidingen kan...BIDON, het programma voor de bouw van een beoogde gemeenschappelijk voorziening voor het delen en hergebruiken van...


Archeologisch vooronderzoek in de onderwaterarcheologie Een enorme rijkdom van vindplaatsen uit ons verleden liggen verborgen onder het...


Wanneer onder de grondwaterspiegel werkzaamheden plaatsvinden, bijvoorbeeld de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, zijn maatregelen...