Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

CROW400: 'Werken in- en met verontreinigde bodem' beschikbaar


Beschrijving

Deze richtlijn is een samenvoeging van de CROW132: "Werken in of met verontreinigde grond" en de CROW307: "Kabels en leidingen in verontreinigde bodem".
Een aantal belangrijke wijzigingen zijn: 
  • Vernieuwde opleidings- en ervaringseisen: o.a. introductie van de DLP-R (Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten)
  • Systematiek voor het bepalen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en bijbehorende beschermende maatregelen
  • introductie van de SRC-humaanklasse voor niet-vluchtige stoffen als grondslag voor het bepalen van veiligheidsklasse. 
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die met de CROW400 te maken heeft, van voorbereiding tot uitvoering, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid.

NIEUW: Schreurs VeiligheidsToets (SVT), een rekentool voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s via de nieuwe systematiek in CROW400.
zie: http://www.schreurs-groep.nl/schreurs-veiligheids-toets-svt  

Meer informatie? Neem contact met ons op: info@schreurs-opleidingen.nl