SCHREURS GROEP 
     KENNISINSTITUUT OP GEBIED VAN BODEM, BOUW- EN AFVALSTOFFEN

Hieronder vindt u ons actuele cursusoverzicht (zie ook onze brochure). 

Achter iedere cursus staat de eerstvolgende ingeplande datum.

 
 

CURSUSLOCATIE

Onze cursussen worden standaard verzorgd bij Seats2Meet op het Centraal Station van Den Bosch. 
Uiteraard kunnen al onze cursussen In-Company worden verzorgd.

CURSUSOVERZICHT

Blijf op de hoogte van al het nieuws omtrent onze cursussen via onze nieuwsbrief en de groep op  
 
 
Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming Datum
NIEUW: 3 daagse training Bodem en Grond voor toezichthouders en handhaving  Een goede basis voor nieuwe toezichthouders en/of opfriscursus voor de professional Dag 1: 27 maart'18 Dag 2: 3 april'18 Dag 3: 12 april '18
NIEUW: 3 daagse Basiscursus Bodem en Grond Dé basiscursus voor de bodemwereld. Dag 1:20 maart '18 Dag 2: 27 maart'18 Dag 3: 5 april '18
NIEUW: 3 daagse Cursus Monsterneming en toepassen van grond, bagger en bouwstoffen Bbk cursus aangevuld met de eisen van de BRL SIKB 1000; Monsterneming Dag 1: 27 maart '18 Dag 2: 12 april '18 Dag 3: 24 april '18
Besluit bodemkwaliteit 2 -daagse  Algemene regels en achtergronden en Toetsen incl. oefeningen Dag 1: 27 maart '18   Dag 2: 5 april '18
Besluit bodemkwaliteit Bodemkwaliteitskaarten (BKK), opzet en grondverzet

1

maart

2018

Besluit bodemkwaliteit Handhaving

3

april

2018

Materiaalstromen in de wegenbouw Wettelijke kaders, aan-/afvoer, afvalstoffen en producten

8

mei

2018

Asbest Datum
Asbest in grond Wettelijk kader, veiligheid en berekeningen (theorie) 

8

maart 2018
NIEUW Training asbest in partijen grond, bagger en puin theorie en oefeningen (halve dag) 19 december 2017
Richtlijnen en Normen Datum
BRL SIKB 1000 Monsterneming Grond en N-bouwstoffen.
Protocollen 1001/1002 (voor veldmedewerker én projectleider)
24 april 2018
BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding

25

januari

2018

BRL SIKB 6000

Basiskennis MKB: Een goede basis voor het MKB examen
(2 dgn)

Dag 1:
18 januari '18

Dag 2:
25 januari '18

 

BRL SIKB 9335 Grondverzet van individuele partijen en bij grootschalige projecten 12 april 2018
BRL SIKB 9335
BRL SIKB 7500
Grondreiniging; acceptatie, procescontrole en eindkwalificatie 13 maart 2018
BRL SIKB 9335 Grondproducten incl. Meststoffenwetgeving  26 april 2018
BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemalingen 27 maart 2018
Intern Auditor BRL SIKB Intern auditor; kwaliteitscontrole conform de regels in BRL en AS SIKB 19 april 2018
NEN 5720 Verkennend waterbodemonderzoek
incl. vooronderzoek conform NEN5717
22 februari 2018
Duurzaamheid en de Circulaire Economie Datum
NIEUW Materiaalstromen bij rioolrenovatie Leren omgaan met de verschillende materiaalstromen welke vrijkomen en toegepast dienen te worden. 5 juni 2018
NIEUW Training Duurzaamheid in de GWW Praktische training voor producent, aannemer en aanbesteder  15 maart 2018
NIEUW Materialen in een Circulaire Economie Deze cursus laat de mogelijkheden en onmogelijkheden zien van circulariteit in de praktijk 22 maart 2018

Training en bijscholing  (halve dag) Datum
CROW 400 en de wijzigingen tov de CROW 132 en 307
8 februari 2018
theorie en oefeningen (halve dag)
     
Bijscholing BRL SIKB 9335
Wijzigingen in de gemoderniseerde BRL welke op 1-1- 2018 in zal gaan mei 2018
De actuele stand van zaken en verwachte vorm en plaatst van bodem in de Omgevingswet.
03 april 2018
Wijzigingen in de wetgeving van bagger en diepe plassen
17 april 2018
In Company
Alle cursussen en workshops kunnen desgewenst In Company worden verzorgd. Hieronder zijn nog een aantal extra cursussen weergegeven welke eveneens In Company verzorgd kunnen worden.
Besluit bodemkwaliteit (halve dag) NIEUW Halve dag training over het Besluit bodemkwaliteit. Inhoud aan te passen naar eigen wens!
Bijscholing Rbk en de wijzigingen in de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000 Snel op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving
Bijscholing Rbk en de wijzigingen in de BRL SIKB 1000, 7500 en 9335 Snel op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving
AS SIKB 6900 Inspectie Werk met IBC bouwstof. Incl. protocollen 6901 en 6902
Asbestonderzoek in grond Onderzoek en monsterneming (theorie + praktijk)
BRL SIKB 2100 Mechanisch boren
BRL SIKB 2000 Milieukundig (water)bodemonderzoek
BRL SIKB 7000 Uitvoering (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem
Training H-XRF of Verbreding H-XRF Leer goed en deskundig werken met de H-XRF
Open Data Wat is Open Data? Wanneer is Open Data eenvoudig en toegankelijk voor de eindgebruiker?
De Nota bodembeheer Mogelijkheden en voorwaarden voor gebiedsspecifiek beleid
De waterbodemkwaliteitskaart Wat is het, hoe maak je het en hoe gebruik je het?
Discussiemiddagen  Binnen een middag een hele afdeling weer op de hoogte over een onderwerp naar keuze door middel van een discussiemiddag!