Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
 
---------


Te koud om buiten te werken? Spijker dan uw kennis wat bij door middel van een cursus, training of workshop!!! Schreurs Opleidingen kan...

 


Samenvatting Schreurs Opleidingen organiseert nu de praktische workshop voor producent, aannemer en aanbesteder Er wordt veel...

 

Samenvatting Het Rijksbrede programma gaat uit van een circulaire economie in 2050. In 2030 is de ambitie om het gebruik van...

 


Samenvatting Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de wet- en regelgeving met betrekking tot bagger en diepe plassen....

 


Samenvatting Bij (grote) infrastructurele werken komen grote hoeveelheden grond- bouw- en afvalstoffen vrij. Om...

 


Samenvatting Tijdens deze workshop van een halve dag worden alle facetten van het berekenen van het asbestgehalte in grond en puin...

 

Samenvatting Tijdens deze training van een halve dag (09.00-12.00 uur) wordt specifiek gekeken naar asbest in partijen grond, bagger en...

 

Samenvatting Het Besluit bodemkwaliteit, de NTA 7900 Monsterneming, accreditering / certificering volgens AS1000...

 

Samenvatting De BRL-SIKB 2000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, beschikt...

 

Deze cursus BRL SIKB 6000 richt zich op het document zelf en de bijbehorende protocollen. Deze beschrijven voornamelijk de eisen die worden gesteld aan de processturing en verificatie. Op zoek naar een cursus als voorbereiding voor het MKB-examen. Meld je dan aan voor de tweedaagse cursus "BRL SIKB 6000 Basiskennis MKB: een goede voorbereiding op het examen".

 


Samenvatting Werken onder procescertificaat BRL SIKB 7000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de...

 

Samenvatting Op 1 juli 2015 is versie 3.8 van de BRL 9335 in werking getreden. Niet alleen de BRL maar ook de protocollen 1, 2,...

 

Samenvatting Het bodemwerkveld wordt beheerst door een stelsel van SIKB-richtlijnen en -protocollen die via het Besluit en de...

 


Samenvatting De cursus behandeld de verschillende onderwerpen van de BRL9335 en de Meststoffenwetgeving die van belang zijn...

 

Start 21 augustus 2018

 

Samenvatting Doel van de BRL 12000 is de kans op schade bij tijdelijke grondwaterbemaling, ook wel bronbemaling genoemd, te verkleinen...

 


Samenvatting Deze cursus is speciaal gericht op het auditen van de verschillende beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende protocollen. De...

 


Samenvatting Waterbodemonderzoek is een essentiële stap voorafgaand aan het baggerwerk of voorafgaand aan het dempen van waterlopen....

 

  Samenvatting Per 1 januari 2016 zijn de Regeling bodemkwaliteit en de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten...