SCHREURS GROEP
     KENNISINSTITUUT OP GEBIED VAN BODEM, BOUW- EN AFVALSTOFFEN

---------

KWALITEIT, ARBO & VEILIGHEID 

Wie kennis bezit heeft het heden
Wie kennis vergroot heeft de toekomst

Kwaliteit, Arbo en Veiligheid zijn tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met het werken met (verontreinigde) grond. De eisen en verplichtingen zijn vastgelegd in de diverse Wet- en regelgevingen zoals de Arbowet, Kwalibo, de CROW132 enz. Schreurs heeft in het kader hiervan een aantal interessante cursussen voor u opgezet.

Schreurs is al jaren gespecialiseerd in de diverse BRL-en overige bodemvraagstukken. Door het aangaan van een aantal hoogwaardige samenwerkingsverbanden zijn wij in staat onze kennis op het gebied van kwaliteit, arbo en veiliheigheid op diverse manieren met u te delen.

Cursussen

  • Asbest in grond: Wettelijk kader, veiligheid en berekeningen
  • CROW132: Omgaan met risico’s in de praktijk
  • Intern Auditor: Kwaliteitscontrole conform de regels in BRL SIKB en AS SIKB
  • Kabels & Leidingen: Risico’s van bodemverontreiniging. Wettelijk kader en protocollen in de praktijk

Let op: de verschillende BRL-cursussen zijn onderverdeeld in de betreffende vakgebieden. In het cursusoverzicht vind u ons complete aanbod van cursussen.

Advies

Software