SCHREURS GROEP
     KENNISINSTITUUT OP GEBIED VAN BODEM, BOUW- EN AFVALSTOFFEN

---------
 

Hieronder vindt u ons actuele cursusoverzicht (zie ook onze brochure).
Achter iedere cursus staat de eerstvolgende ingeplande datum.

 
 

CURSUSLOCATIE

Onze cursussen worden standaard verzorgd bij Seats2Meet op het Centraal Station van Den Bosch. 
Uiteraard kunnen al onze cursussen In-Company worden verzorgd.

CURSUSOVERZICHT

Blijf op de hoogte van al het nieuws omtrent onze cursussen via onze nieuwsbrief en de groep op  
 
 
Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming Datum
NIEUW: 3 daagse training Bodem en Grond voor toezichthouders  Een goede basis voor nieuwe toezichthouders en/of opfriscursus voor de professional Dag 1: 24 oktober '17 Dag 2: 14 november '17 Dag 3: 23 november '17
NIEUW: 3 daagse Basiscursus Bodem en Grond Dé basiscursus voor de bodemwereld. Dag 1: 24 oktober ;17 Dag 2: 2 november '17 Dag 3: 14 november '17
NIEUW3 daagse Cursus Monsterneming en toepassen van grond, bagger en bouwstoffen Bbk cursus aangevuld met de eisen van de BRL SIKB 1000; Monsterneming Dag 1: 14 november '17 Dag 2: 23 november '17 Dag 3: 12 december '17
Besluit bodemkwaliteit 2 -daagse  Algemene regels en achtergronden en Toetsen incl. oefeningen Dag 1: 14 november '17   Dag 2: 23 november '17
Besluit bodemkwaliteit Bodemkwaliteitskaarten (BKK), opzet en grondverzet

1

maart

2018

Besluit bodemkwaliteit Handhaving

23

november

2017

Materiaalstromen in de wegenbouw Wettelijke kaders, aan-/afvoer, afvalstoffen en producten

18

januari

2017

Asbest Datum
Asbest in grond Wettelijk kader, veiligheid en berekeningen (theorie) 

19 

oktober  2017
Training Asbest berekeningen Het berekenen van asbestconcentraties in grond conform NEN5707  28 november 2017
Bijscholing asbest: NEN5707 en NEN5897  Wijzigingen en consequenties voor de praktijk van NEN5707:2015 en NEN5897:2015   23 november 2017
NIEUW Training asbest in partijen grond, bagger en puin theorie en oefeningen (halve dag) 19 december 2017
Richtlijnen en Normen Datum
BRL SIKB 1000 Monsterneming Grond en N-bouwstoffen.
Protocollen 1001/1002 (voor veldmedewerker én projectleider)
12 december 2017
BRL SIKB 2000 Milieukundig (water)bodemonderzoek op aanvraag  
BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding

9

november

2017

BRL SIKB 6000

Basiskennis MKB: Een goede basis voor het MKB examen
(2 dgn)

Dag 1:
2 november

Dag 2:
9 november

 2017

BRL SIKB 7000 Uitvoering (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem op aanvraag  
BRL SIKB 9335 Grondverzet van individuele partijen en bij grootschalige projecten 11 januari  2018
BRL SIKB 9335
BRL SIKB 7500
Grondreiniging; acceptatie, procescontrole en eindkwalificatie  14 december 2017
BRL SIKB 9335 Grondproducten incl. Meststoffenwetgeving 28 november 2017
BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemalingen  14  november 2017
Intern Auditor BRL SIKB Intern auditor; kwaliteitscontrole conform de regels in BRL en AS SIKB 7 december 2017
NEN 5720 Verkennend waterbodemonderzoek
incl. vooronderzoek conform NEN5717
21 december 2017
CROW400: Training Werken in of met verontreinigde grond CROW 400 en de wijzigingen tov de CROW 132 en 307 30 november 2017
Duurzaamheid en de Circulaire Economie Datum
NIEUW Materiaalstromen bij rioolrenovatie Leren omgaan met de verschillende materiaalstromen welke vrijkomen en toegepast dienen te worden. 8 februari 2018
NIEUW Training Duurzaamheid in de GWW Praktische training voor producent, aannemer en aanbesteder  14 november 2017
NIEUW Materialen in een Circulaire Economie Deze cursus laat de mogelijkheden en onmogelijkheden zien van circulariteit in de praktijk  16 november 2017

Training en bijscholing  (halve dag) Datum
theorie en oefeningen (halve dag)
19  december 2017  
Wijzigingen en consequenties voor de praktijk van NEN5707:2015 en NEN5897:2015 
 23 november 2017
Wijzigingen in de gemoderniseerde BRL welke op 1-1- 2018 in zal gaan 19 december  2017
De actuele stand van zaken en verwachte vorm en plaatst van bodem in de Omgevingswet.
9 november 2017
Wijzigingen in de wetgeving van bagger en diepe plassen
 26 oktober 2017
Het berekenen van asbestconcentraties in grond conform NEN5707
28 november 2017
In Company
Alle cursussen en workshops kunnen desgewenst In Company worden verzorgd. Hieronder zijn nog een aantal extra cursussen weergegeven welke eveneens In Company verzorgd kunnen worden.
Bijscholing Rbk en de wijzigingen in de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000 Snel op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving
Bijscholing Rbk en de wijzigingen in de BRL SIKB 1000, 7500 en 9335 Snel op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving
AS SIKB 6900 Inspectie Werk met IBC bouwstof. Incl. protocollen 6901 en 6902
Asbestonderzoek in grond Onderzoek en monsterneming (theorie + praktijk)
BRL SIKB 2100 Mechanisch boren
Training H-XRF of Verbreding H-XRF Leer goed en deskundig werken met de H-XRF
Open Data Wat is Open Data? Wanneer is Open Data eenvoudig en toegankelijk voor de eindgebruiker?
De Nota bodembeheer Mogelijkheden en voorwaarden voor gebiedsspecifiek beleid
De waterbodemkwaliteitskaart Wat is het, hoe maak je het en hoe gebruik je het?
Discussiemiddagen  Binnen een middag een hele afdeling weer op de hoogte over een onderwerp naar keuze door middel van een discussiemiddag!