Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
 
---------

Samenvatting Tijdens deze workshop van een halve dag worden alle facetten van het berekenen van het asbestgehalte in grond en puin...

 

Samenvatting Tijdens deze training van een halve dag (09.00-12.00 uur) wordt specifiek gekeken naar asbest in partijen grond, bagger en...

 

Samenvatting Het Besluit bodemkwaliteit, de NTA 7900 Monsterneming, accreditering / certificering volgens AS1000...

 

Samenvatting De BRL-SIKB 2000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, beschikt...

 

Deze cursus BRL SIKB 6000 richt zich op het document zelf en de bijbehorende protocollen. Deze beschrijven voornamelijk de eisen die worden gesteld aan de processturing en verificatie. Op zoek naar een cursus als voorbereiding voor het MKB-examen. Meld je dan aan voor de tweedaagse cursus "BRL SIKB 6000 Basiskennis MKB: een goede voorbereiding op het examen".

 


Samenvatting Werken onder procescertificaat BRL SIKB 7000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de...

 

Samenvatting Op 1 juli 2015 is versie 3.8 van de BRL 9335 in werking getreden. Niet alleen de BRL maar ook de protocollen 1, 2,...

 

Samenvatting Het bodemwerkveld wordt beheerst door een stelsel van SIKB-richtlijnen en -protocollen die via het Besluit en de...