Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
 
---------

Samenvatting De cursus behandeld de verschillende onderwerpen van de BRL9335 en de Meststoffenwetgeving die van belang zijn...

 

Start 21 augustus 2018

 

Samenvatting Doel van de BRL 12000 is de kans op schade bij tijdelijke grondwaterbemaling, ook wel bronbemaling genoemd, te verkleinen...

 


Samenvatting Deze cursus is speciaal gericht op het auditen van de verschillende beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende protocollen. De...

 


Samenvatting Waterbodemonderzoek is een essentiële stap voorafgaand aan het baggerwerk of voorafgaand aan het dempen van waterlopen....

 

  Samenvatting Per 1 januari 2016 zijn de Regeling bodemkwaliteit en de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten...