Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit


Beschrijving

Van 7 augustus tot en met 18 september kunt u reageren op de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit. Deze wijziging wordt op 1 januari 2018 van kracht. Een groot deel van de wijzigingen heeft te maken met de toekomstige veranderingen in het vooronderzoek.

 https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingregelingbodemkwaliteit_actualisatie