SCHREURS GROEP

3 daagse Basiscursus Bodem en Grond

[Contact us for a price]
 

Description

Samenvatting

De basiscursus bodem en grond bestaat uit 3 onderdelen:

 • Een overzicht van de verschillende wetten, besluiten en regelingen met ieder hun eigen verschillende juridische status.
 • De algemene regels en achtergronden van het Besluit bodemkwaliteit.
 • De achtergronden en eisen aan saneringen.

Iedere cursusdag biedt voldoende ruimte voor vragen en praktijkvoorbeelden.

Doelgroep

De cursus is een goede basis voor nieuwe medewerkers op het gebied van bodemonderzoek en het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen. Maar de cursus is ook geschikt als opfriscursus voor de professional die weer terug naar de basis wil. De cursus wordt voornamelijk gevold door handhavers, projectleiders (adviesbureau en aannemer), kwaliteitscoördinatoren.  

Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus bedragen € 1.950,- (excl. BTW). 


Contact

Heeft u vragen over deze of een van onze andere cursussen/workshops? Neem dan gerust contact met ons op via info@schreurs-opleidingen.nl.
Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier!

 

Dag 1; basiswetgeving

Programma

 • Wetgeving
  • Wet bodembescherming
  • Besluit bodemkwaliteit
  • Relatie met ARBO wetgeving
  • Toekomst:
   • Omgevingswet
  • Documenten van overige partijen
   • Beoordelingsrichtlijnen (BRL)
   • CROW publicaties
    • Toekomst: CROW 132 / 307
   • NEN normen
  • Samenhang, handhaving, aansprakelijkheid
  • Typen onderzoek
  • Opbouw onderzoek
   • Vooronderzoek
   • Veldwerk
   • Analyses
   • Interpretatie

 

Dag 2; Besluit bodemkwaliteit

 • Uitganspunten
  • Doelstelling en wettelijk kader Bbk
  • Achtergronden en uitgangspunten Bbk
  • Relatie Wet, Besluit, Regelingen, kwaliteitsborgingsdocumenten, normen, bestekken
 • Definities en begrippen
  • Grond en baggerspecie
  • Bouwstof
  • Werk
  • Functioneel zijn van een toepassing
  • Wie is bevoegd gezag voor wat?
 • Kwaliteit van de uitvoering
  • Certificatie en erkenning personen en instellingen
  • Onafhankelijkheid
 • Bouwstoffen
  • Reikwijdte
  • Regels en vrijstellingen
  • Bepaling bouwstofkarakter materiaal
  • Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
  • Bepaling samenstelling en emissie
  • Toetsen aan de maximale waarden
  • Samenvoegen en splitsen partijen
  • IBC maatregelen
  • De tabellen met Maximale waarden en vele voetnoten
 • Grond & baggerspecie
  • Reikwijdte; nuttige toepassingen, wanneer is Bbk niet van toepassing
  • Beoordelingskaders; Generiek en gebiedspecifiek
  • Kwaliteitsverklaringen
  • Onderzoek grond en bodem, bodemtype correctie en standaard pakketten
  • Kwaliteitsklassen van de partij en van de bodem
  • Toetsen toepassen grond & bagger; Kader Algemeen
  • Grootschalige bodemtoepassing; toepassingseisen en toetsen GBT’s
  • Verspreiden van baggerspecie; over aangrenzend perceel en in oppervlaktewater
 • Slot- en overgangsbepalingen
  • Slot- en overgangsbepalingen Bbk
  • Overgangsbepalingen Rbk; aanvulling op bepalingen in Bbk H5
  • Geldigheid bewijsmiddelen; gebruik oude en nieuwe bewijsmiddelen

Dag 3; Saneringen

 • Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming:
  • Wettelijk kader, bodemverontreiniging en saneringsdoelstellingen
  • Soorten bodemverontreiniging, gedrag van verontreinigingen in de bodem
  • Bodemonderzoek (soorten en doelstellingen)
  • Toetsingskader bodemverontreiniging
  • Gevallen van bodemverontreiniging (+ ernst en urgentie)
  • Saneringstechnieken
  • Van saneringsplan naar bestek en uitvoering:
   • Inhoud saneringsplan / Verschillen Wbb / BUS / PvA
   • Bodemsaneringsbestekken (vorm, inhoud en positie t.o.v. saneringsplan)
   • RAW systematiek / aanvullende eisen bij saneringen op basis van een RAW bestek
   • Veiligheid bij bodemsanering
   • Opstellen uitvoeringsplan
   • Rolverdeling betrokken partijen / UAV
   • Grondstromen en transportdocumenten
   • Grondwater (vergunning, onttrekking, zuivering, bemonstering en lozing)

 

 

Reviews

Overzichtelijk en duidelijk, voldoende ruimte voor praktijkvragen. Fijn dat er in de 3 dgn soms overlap zat (sommige dgn extra belicht), zo blijft de stof beter hangen! Daarnaast een lekkere lunch
Enthousiaste docente was top, zeker voldoende ruimte voor praktijkvragen en discussie.
Minder enthousiast over de sheets mogen meer spreken, te theoretisch soms.
Veel praktijkvoorbeelden waardoor stof helder en duidelijk wordt overgebracht. Echter de cursus is denk ik makkelijker te volgen voor mensen met iets meer ervaring in de bodemwereld
Fantastische docentes, weten je te boeien vanaf het begin tot aan het einde met veel praktijkvoorbeelden! Het niveau ligt wel hoog.
Write a review
NIEUWS

Schreurs Support

Extra ondersteuning nodig na het volgen van de cursus?

Met Schreurs Support ontvangt u dagelijkse ondersteuning bij de uitvoering van uw werkzaamheden. U heeft onbeperkt toegang tot onze deskundige en onafhankelijke helpdesk. Hier kunt u per mail of telefonisch terecht met al uw vragen over bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen. Onze specialiteit ligt hierbij op het gebied van wet- en regelgeving en het geven van praktisch antwoorden om hieraan te voldoen. En dat voor slechts €575,- (excl. BTW) per jaar!

Met Schreurs Support haalt u dagelijkse ondersteuning, een extra sparringspartner en een kennisbank in huis!