3 daagse Basiscursus Bodem en Grond

[Contact us for a price]
 

Samenvatting

De basiscursus bodem en grond bestaat uit 3 onderdelen:

 • Een overzicht van de verschillende wetten, besluiten en regelingen met ieder hun eigen verschillende juridische status.
 • De algemene regels en achtergronden van het Besluit bodemkwaliteit.
 • De achtergronden en eisen aan saneringen.

Iedere cursusdag biedt voldoende ruimte voor vragen en praktijkvoorbeelden.

Doelgroep

De cursus is een goede basis voor nieuwe medewerkers op het gebied van bodemonderzoek en het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen. Maar de cursus is ook geschikt als opfriscursus voor de professional die weer terug naar de basis wil. De cursus wordt voornamelijk gevold door handhavers, projectleiders (adviesbureau en aannemer), kwaliteitscoördinatoren.  

Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus bedragen € 1.950,- (excl. BTW). 


Contact

Heeft u vragen over deze of een van onze andere cursussen/workshops? Neem dan gerust contact met ons op via info@schreurs-opleidingen.nl.
Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier!

 

Dag 1; basiswetgeving

Programma

 • Wetgeving
  • Wet bodembescherming
  • Besluit bodemkwaliteit
  • Relatie met ARBO wetgeving
  • Toekomst:
   • Omgevingswet
  • Documenten van overige partijen
   • Beoordelingsrichtlijnen (BRL)
   • CROW publicaties
    • Toekomst: CROW 132 / 307
   • NEN normen
  • Samenhang, handhaving, aansprakelijkheid
  • Typen onderzoek
  • Opbouw onderzoek
   • Vooronderzoek
   • Veldwerk
   • Analyses
   • Interpretatie

 

Dag 2; Besluit bodemkwaliteit

 • Uitganspunten
  • Doelstelling en wettelijk kader Bbk
  • Achtergronden en uitgangspunten Bbk
  • Relatie Wet, Besluit, Regelingen, kwaliteitsborgingsdocumenten, normen, bestekken
 • Definities en begrippen
  • Grond en baggerspecie
  • Bouwstof
  • Werk
  • Functioneel zijn van een toepassing
  • Wie is bevoegd gezag voor wat?
 • Kwaliteit van de uitvoering
  • Certificatie en erkenning personen en instellingen
  • Onafhankelijkheid
 • Bouwstoffen
  • Reikwijdte
  • Regels en vrijstellingen
  • Bepaling bouwstofkarakter materiaal
  • Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
  • Bepaling samenstelling en emissie
  • Toetsen aan de maximale waarden
  • Samenvoegen en splitsen partijen
  • IBC maatregelen
  • De tabellen met Maximale waarden en vele voetnoten
 • Grond & baggerspecie
  • Reikwijdte; nuttige toepassingen, wanneer is Bbk niet van toepassing
  • Beoordelingskaders; Generiek en gebiedspecifiek
  • Kwaliteitsverklaringen
  • Onderzoek grond en bodem, bodemtype correctie en standaard pakketten
  • Kwaliteitsklassen van de partij en van de bodem
  • Toetsen toepassen grond & bagger; Kader Algemeen
  • Grootschalige bodemtoepassing; toepassingseisen en toetsen GBT’s
  • Verspreiden van baggerspecie; over aangrenzend perceel en in oppervlaktewater
 • Slot- en overgangsbepalingen
  • Slot- en overgangsbepalingen Bbk
  • Overgangsbepalingen Rbk; aanvulling op bepalingen in Bbk H5
  • Geldigheid bewijsmiddelen; gebruik oude en nieuwe bewijsmiddelen

Dag 3; Saneringen

 • Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming:
  • Wettelijk kader, bodemverontreiniging en saneringsdoelstellingen
  • Soorten bodemverontreiniging, gedrag van verontreinigingen in de bodem
  • Bodemonderzoek (soorten en doelstellingen)
  • Toetsingskader bodemverontreiniging
  • Gevallen van bodemverontreiniging (+ ernst en urgentie)
  • Saneringstechnieken
  • Van saneringsplan naar bestek en uitvoering:
   • Inhoud saneringsplan / Verschillen Wbb / BUS / PvA
   • Bodemsaneringsbestekken (vorm, inhoud en positie t.o.v. saneringsplan)
   • RAW systematiek / aanvullende eisen bij saneringen op basis van een RAW bestek
   • Veiligheid bij bodemsanering
   • Opstellen uitvoeringsplan
   • Rolverdeling betrokken partijen / UAV
   • Grondstromen en transportdocumenten
   • Grondwater (vergunning, onttrekking, zuivering, bemonstering en lozing)

 

 

NIEUWS
docent was uitstekend
duidelijke uitleg, was kleine groep makkelijk om mee te dicussieren
Tip: Svp eerste dag meer diepgang, cursus is nuttig maar voor mij soms te oppervlakkig
3-daagse cursus als geheel is top! Praktische voorbeelden en de vragen zijn erg fijn en ondersteunen de cursus goed.
Het niveau van de cursus vond ik moeilijk, veel wetteksten, m.n. Bbk, iets minder act. saneren/graven en DSO
Het niveau van de cursus vond ik moeilijk, 'regelgeving' behoort niet tot mijn werkzaamheden. Voor mij is dit veelal een doolhof. Accommodatie was zeer goed en veilig.
Docent uitmuntend, veel kennis en praktijkvoorbeelden, duidelijke manier van presenteren. Accomodatie had voldoende ruimte en goede lunch
Write a review