Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Monsterneming en toepassen van grond, bagger en bouwstoffen - 3 dagen


 

 
 

 

Samenvatting

Het uitvoeren van een partijkeuring en het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen is niet zo standaard als vaak wordt gedacht. Zowel het Besluit als de BRL staan vol met voetnoten en uitzonderingsregels waardoor iedere toepassing maatwerk is. Om te zorgen dat het traject vanaf het vrijkomen van het materiaal tot aan de toepassing goed verloopt is kennis van de regels en mogelijkheden van groot belang.

Bij deze cursus volgt u de 2-daagse cursus Bbk waarin u we ingaan op de toepassingseisen en - mogelijkheden van grond, bagger en bouwstoffen. We behandelen de belangrijkste onderdelen van het Besluit bodemkwaliteit en gaan in op de toetsregels van bodem, grond, bagger en bouwstoffen. De derde dag is gericht op de monsterneming zelf; de eisen die de BRL SIKB 1000 stelt, het bepalen van de greep- en monstergrootte en het opstellen van het monsternemingsplan en -verslag. Bij alle 3 de dagen is er ruimte voor oefeningen, vragen en discussie en wordt er aandacht besteedt aan de knelpunten in de praktijk.


<< terug naar cursusoverzicht

 

 

Doelgroep 

Iedereen die te maken heeft met het Besluit bodemkwaliteit: adviseurs, projectleiders, projectmanagers, beleidsmedewerkers, handhavers, juristen, maar bijvoorbeeld ook milieukundig begeleiders.

Locatie

Seats2Meet, centraal station van 's-Hertogenbosch

Kosten

Kosten voor deze cursus bedragen €1.950,- (excl. BTW)

Duur

3 dagen van 09:00 - 16:00 uur

Resultaat

Per cursusdag ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname

Over ons

Schreurs Opleidingen is al jaren gespecialiseerd in wet- en regelgeving met betrekking tot grond, bouw- en afvalstoffen. De laatste jaren heeft deze kennis zich verder uitgebreid naar overige bodemgerelateerde vakgebieden. Deze kennis, gebundeld met de kennis van een aantal specialisten willen wij graag op diverse manieren delen door middel van cursussen, advies, software en nog veel meer. Interesse in wat Schreurs Groep voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Contact

Heeft u vragen over deze of een van onze andere cursussen/workshops? Neem dan gerust contact met ons op via info@schreurs-opleidingen.nl.
Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier!

Programma Dag 1; Algemene regels en uitganspunten

 • Uitganspunten

  • Doelstelling en wettelijk kader Bbk

  • Achtergronden en uitgangspunten Bbk

  • Relatie Wet, Besluit, Regelingen, kwaliteitsborgingsdocumenten, normen, bestekken,

 • Definities en begrippen
  • Grond en baggerspecie
  • Bouwstof
  • Werk
  • Functioneel zijn van een toepassing
  • Wie is bevoegd gezag voor wat?
 • Kwaliteit van de uitvoering
  • Certificatie en erkenning personen en instellingen
  • Onafhankelijkheid
 • Bouwstoffen
  • Reikwijdte
  • Regels en vrijstellingen
  • Bepaling bouwstofkarakter materiaal
  • Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
  • Bepaling samenstelling en emissie
  • Toetsen aan de maximale waarden
  • Samenvoegen en splitsen partijen
  • IBC maatregelen
  • De tabellen met Maximale waarden en vele voetnoten
 • Grond & baggerspecie
  • Reikwijdte; nuttige toepassingen, wanneer is Bbk niet van toepassing
  • Beoordelingskaders; Generiek en gebiedspecifiek
  • Kwaliteitsverklaringen
  • Onderzoek grond en bodem, bodemtype correctie en standaard pakketten
  • Kwaliteitsklassen van de partij en van de bodem
  • Toetsen toepassen grond & bagger; Kader Algemeen
  • Grootschalige bodemtoepassing; toepassingseisen en toetsen GBT’s
  • Verspreiden van baggerspecie; over aangrenzend perceel en in oppervlaktewater
 • Slot- en overgangsbepalingen
  • Slot- en overgangsbepalingen Bbk
  • Overgangsbepalingen Rbk; aanvulling op bepalingen in Bbk H5
  • Geldigheid bewijsmiddelen; gebruik oude en nieuwe bewijsmiddelen

Programma Dag 2; Verdieping Besluit bodemkwaliteit

 • Het besluit bodemkwaliteit (korte herhaling)

 • Analyses

  • Samenstelling
  • Uitloogproeven
  • Rapportage- en bepalingsgrens
 • Toetsen bouwstoffen
  • Categorieën
  • Onderzoek partij
  • Analysepakket
  • Toetsen samenstelling en emissie
 • Toetsen grond en bagger
  • Beoordelingskaders
  • Onderzoek partij
  • Analysepakket
  • Toetsen toepassen, GBT, verspreiden

Programma Dag 3; Monsterneming

 • Het Besluit bodemkwaliteit en de monsterneming
 • Uitgangspunten en algemene regels
 • Proeven, analyses en monsterneming
 • Accreditatie/certificatie monsterneming conform AS/BRL1000
  • Accreditatie/certificatie conform AS1000 resp. BRL1000
  • Welke eisen worden gesteld aan de monsternemers en projectleiders?
  • Eisen aan de offerte en rapportage
  • Eisen aan de uitbesteding en inhuur personeel
  • Kwaliteitsbewakingspunten bij de monsterneming
  • 1e en 2e lijnscontrole
 • Monsterneming van grond (G) en niet-vormgegeven (N) bouwstoffen
  • Minimale en effectieve greep- en monstergrootte
  • Aselecte monsterneming
  • Statische partijen (coördinatiestelsel, depot, in situ)
  • Materiaalstromen (transportband, stortstroom)
  • Monstervoorbehandeling en monsteroverdracht
  • Oefeningen
 • Vervolg: Monsterneming van grond (G) en niet-vormgegeven (N) bouwstoffen
 • SIKB BRL/AS 1000 en protocollen 1001 en 1002
 • Inhoud monsternemingformulieren
 • Oefenen en vragen


<< terug naar cursusoverzicht

Extra ondersteuning nodig na het volgen van de cursus?
Met Schreurs Support ontvangt u dagelijkse ondersteuning bij de uitvoering van uw werkzaamheden. U heeft 7 dagen per week toegang tot onze deskundige en onafhankelijke helpdesk. Hier kunt u per mail of telefonisch terecht met al uw vragen over bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen. En dat voor slechts €575,- (excl. BTW) per jaar!! Onze specialiteit ligt hierbij op het gebied van wet- en regelgeving en het geven van praktisch antwoorden om hieraan te voldoen.

Altijd als eerste op de hoogte zijn van veranderingen in wet- en regelgeving? 
Wordt lid van Schreurs support en wij doen het voor u!