Monsterneming en toepassen van grond, bagger en bouwstoffen - 3 dagen

[Contact us for a price]
 
Het uitvoeren van een partijkeuring en het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen is niet zo standaard als vaak wordt gedacht. Zowel het Besluit als de BRL staan vol met voetnoten en uitzonderingsregels waardoor iedere toepassing maatwerk is. Om te zorgen dat het traject vanaf het vrijkomen van het materiaal tot aan de toepassing goed verloopt is kennis van de regels en mogelijkheden van groot belang.

Bij deze cursus volgt u de 2-daagse cursus Bbk waarin u we ingaan op de toepassingseisen en - mogelijkheden van grond, bagger en bouwstoffen. We behandelen de belangrijkste onderdelen van het Besluit bodemkwaliteit en gaan in op de toetsregels van bodem, grond, bagger en bouwstoffen. De derde dag is gericht op de monsterneming zelf; de eisen die de BRL SIKB 1000 stelt, het bepalen van de greep- en monstergrootte en het opstellen van het monsternemingsplan en -verslag. Bij alle 3 de dagen is er ruimte voor oefeningen, vragen en discussie en wordt er aandacht besteedt aan de knelpunten in de praktijk.

Doelgroep 

Iedereen die te maken heeft met het Besluit bodemkwaliteit: adviseurs, projectleiders, projectmanagers, beleidsmedewerkers, handhavers, juristen, maar bijvoorbeeld ook milieukundig begeleiders.

 

Programma

Dag 1: Algemene regels en uitgangspunten

 • Omgevingswet in het kort
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Uitganspunten
  • Doelstelling en wettelijk kader Bbk
  • Achtergronden en uitgangspunten Bbk
  • Relatie Wet, Besluit, Regelingen, kwaliteitsborgingsdocumenten, normen, bestekken,
 • Definities en begrippen
  • Grond en baggerspecie
  • Bouwstof
  • Werk
  • Nuttig en functioneel
 • Kwaliteit van de uitvoering
  • Certificatie en erkenning personen en instellingen
  • Onafhankelijkheid
 • Bouwstoffen
  • Reikwijdte
  • Regels en vrijstellingen
  • Bepaling bouwstofkarakter materiaal
  • Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
  • Bepaling samenstelling en emissie
  • Toetsen aan de maximale waarden
  • Samenvoegen en splitsen partijen
  • IBC maatregelen
  • De tabellen met Maximale waarden en vele voetnoten
 • Grond & baggerspecie
  • Reikwijdte; nuttige toepassingen, wanneer is Bbk niet van toepassing
  • Beoordelingskaders; Generiek en gebiedspecifiek
  • Kwaliteitsverklaringen
  • Onderzoek grond en bodem, bodemtype correctie en standaard pakketten
  • Kwaliteitsklassen van de partij en van de bodem
  • Toetsen toepassen grond & bagger; Kader Algemeen
  • Grootschalige bodemtoepassing; toepassingseisen en toetsen GBT’s
  • Verspreiden van baggerspecie; over aangrenzend perceel en in oppervlaktewater

 

Dag 2: BRL SIKB 1000, protocol 1001 (let op: andere cursuslocatie)

Ochtend: theorie

 • Protocol 1001: Monsterneming van grond (G)
  • Voorbereiding, aansturing en veldwerkopdracht.
  • Minimale en effectieve greep- en monstergrootte
  • Statische partijen (coördinatiestelsel, depot, in situ)
  • Materiaalstromen (transportband, stortstroom)
  • Monstervoorbehandeling en monsteroverdracht
  • Partijbemonstering op asbest

Middag: Praktijk

 • Protocol 1001:
  • Beoordelen partij (partijdefinitie)
  • Inmeten, tekenen, berekenen volume partij
  • Bepalen monsternemingspunten systematisch raster
  • Veldregistratie

 

Dag 3: Verdieping Besluit bodemkwaliteit

 • Het besluit bodemkwaliteit (korte herhaling)
 • Analyses
  • Samenstelling
  • Uitloging, verschillende proeven
  • Rapportage- en bepalingsgrens
 • Toetsen bouwstoffen
  • Regels bij toepassen van bouwstoffen
  • Toetsen bouwstoffen, normen en regels
  • Oefening
 • Toetsen grond en bagger
  • Splitsen en samenvoegen
  • Hoe om te gaan bodemkwaliteit en bodemfunctie
  • Keuze uit de stoffenpakketten
  • Toetsen in generiek kader; landbodem
  • Toetsen bij verspreiding baggerspecie
  • Toetsen bij toepassen in oppervlaktewateren
  • Toetsen bij Grootschalige bodemtoepassingen (GBT)
  • Wanneer wel en wanneer geen uitloogonderzoek
  • Diverse oefeningen / casussen

 

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  3 dagen van 09:00 - 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 1.979,- excl. btw

 

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Meld u aan voor deze cursus via onderstaande knop met vermelding van de startdatum:

No posts found

Write a review