Deskundig en onafhankelijk advies!

Schreurs Milieuconsult geeft advies en begeleiding bij:

 • Het Besluit bodemkwaliteit
 • Overige bodemgerelateerde vraagstukken zoals bodemsanering, asbest in grond en puin
 • Interpretatie van beoordelingsrichtlijnen (BRL’s)
 • Interpretatie van diverse NEN normen (bv. 5707, 5720)
 • Toekomstig beleid (Omgevingswet, beleid diepe plassen, verspreiden van bagger)
 • Onafhankelijke deskundige bij bijvoorbeeld arbitrage
 • Hergebruikmogelijkheden van (ogenschijnlijk niet toepasbare) partijen
 • Toepassingen van grond en bouwstoffen
 • Mogelijkheden van Grootschalige Bodem Toepassingen (GBT) 
 • Materiaalstromen in de (wegen-)bouw
 • Afvalstoffen verwerking en hergebruik
 • Online advies ofwel: "advies terwijl u surft"
 • Acceptatie-eisen bij grondbanken en diepe plassen
 • Opzet van en begeleiding bij het toelatingsonderzoek
 • Onderhoud van de jaarlijkse controles en beoordelingen
 • De certificatie / accreditatie van de bouwstoffen, de monsterneming, beproevingen en analyses 
 • Onderzoek naar bruikbare (ver)korte uitloogproeven
 • Ondersteuning bij toetsen van meetresultaten (ook aan acceptatiecriteria, verouderde normen of toekomstig beleid)
 • Ontwerpen software voor de productiecontrole, toetsingen, ..
 • Opleiden van monsternemers, acceptanten, coördinatoren secundaire bouwstoffen enz. tot vakmensen
 • Overige bodemgerelateerde casussen...

Second Opinion

Naast onze adviezen staan wij ook voor u klaar wanneer u op zoek bent naar een second opinion. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • Partijkeuringen van grond, bagger of bouwstoffen
 • Waterbodemonderzoeken
 • Bodemkwaliteitskaarten
 • Veiligheidsplannen

Vragen? Neem direct contact met ons op!

Onderzoek

Opzet, coördinatie en evaluatie van onderzoek

Schreurs Milieuconsult initieert en coördineert onderzoeken zoals:

 • Milieuhygiënische kwaliteit van bouw- en afvalstoffen
  • samenstelling
  • uitlooggedrag
  • duurzaamheid
  • immobilisatie
 • Hergebruikmogelijkheden
 • Verwerking cq. opwerkingen
 • Pilotprojecten
 • Proces-analyse/optimalisatie
 • enz.

Laboratorium werkzaamheden worden in overleg uitbesteed.
Schreurs Milieuconsult zorgt gezien haar ruime ervaring met laboratoriumwerk zélf voor de interpretatie van de analyseresultaten.

Door het aangaan van een aantal duurzame samenwerkingsverbanden kunt u, naast de bovenstaande onderzoeken, tegenwoordig ook bij ons terecht voor:

 • XRF: Dit compacte meetinstrument is geschikt voor het in het veld verkrijgen van betrouwbare analyses van zware metalen. De meting is gebaseerd op de RöntgenFluorescentie techniek, kan in het veld verricht worden en neemt een tijd in beslag van 0,5 à 2 minuten per meting (afhankelijk van de te meten parameters).