Deskundig en onafhankelijk advies!

 • Het Besluit bodemkwaliteit
 • Overige bodemgerelateerde vraagstukken zoals bodemsanering, asbest in grond en puin
 • Interpretatie van beoordelingsrichtlijnen (BRL’s)
 • Interpretatie van diverse NEN normen (bv. 5707, 5720)
 • Toekomstig beleid (Omgevingswet, beleid diepe plassen, verspreiden van bagger)
 • Onafhankelijke deskundige bij bijvoorbeeld arbitrage
 • Hergebruikmogelijkheden van (ogenschijnlijk niet toepasbare) partijen
 • Toepassingen van grond en bouwstoffen
 • Mogelijkheden van Grootschalige Bodem Toepassingen (GBT) 
 • Materiaalstromen in de (wegen-)bouw
 • Afvalstoffen verwerking en hergebruik
 • Online advies ofwel: "advies terwijl u surft"
 • Acceptatie-eisen bij grondbanken en diepe plassen
 • Opzet van en begeleiding bij het toelatingsonderzoek
 • Onderhoud van de jaarlijkse controles en beoordelingen
 • De certificatie / accreditatie van de bouwstoffen, de monsterneming, beproevingen en analyses 
 • Onderzoek naar bruikbare (ver)korte uitloogproeven
 • Ondersteuning bij toetsen van meetresultaten (ook aan acceptatiecriteria, verouderde normen of toekomstig beleid)
 • Ontwerpen software voor de productiecontrole, toetsingen, ..
 • Opleiden van monsternemers, acceptanten, coördinatoren secundaire bouwstoffen enz. tot vakmensen
 • Overige bodemgerelateerde casussen...