Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

PFAS in grond en grondwater

PFAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) zoals PFOS, PFOA en GenX zijn ‘nieuwe’ stoffen als het gaat om bodemverontreiniging. De monsterneming wijkt af van het de reguliere werkwijze en Nederlandse laboratoria zijn nog niet geaccrediteerd voor analyse op deze stoffen.   
Door het (nog!) ontbreken van een landelijke norm is er vaak veel onduidelijkheid over de saneringsplicht en de hergebruiksmogelijkheden van
PFAS-houdende grond.

Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen gaande op het gebied van PFAS in grond en grondwater. Het Rijk wil zich nu wel gaan mengen in het beleid. Schreurs Groep houdt de ontwikkelingen van de PFAS en de handelingskader nauwlettend in de gaten en dragen deze kennis graag over aan onze leden en cusisten. 

    Cursus PFAS in grond en grondwater        Meer informatie

 Volg hieronder het laaste nieuws: