Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Nieuwsberichten

Hier vindt u verschillende nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor specifieke nieuwsberichten voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.


Voortgang ontwikkeling wet- en regelgeving | Nieuwsbericht | Omgevingswetportaal -->...

 


Op 1 februari jl. is bijlage C van de Regeling Bodemkwaliteit licht gewijzigd. Eén van de wijzigingen is de actualisatie van de...

 

De circulaire economie staat volop in de belangstelling. Doel van de circulaire economie is om producten en...

 

// =0;} // ]]> // // Zeeland stelt als eerste provincie in...

 

06-02-2017 De revisie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch...

 

Staatssecretaris Dijksma (IenM) en minister Kamp (EZ) sturen het Grondstoffenakkoord naar de Tweede Kamer. Daarnaast gaan zij in op enkele...

 

Het Grondstoffenakkoord bevat afspraken van de Rijksoverheid met andere partijen over maatregelen om de transitie naar de circulaire economie...

 


Overgangstermijn nieuwe werkwijze asbest in bodem - SIKB Sinds de wijziging op 24 augustus 2016...

 

Naar verwachting is in maart 2017 de nieuwe richtlijn over werken in of met verontreinigde bodem voor iedereen beschikbaar. Met het...

 


De laatste maanden is door experts uit de sector hard gewerkt aan een nieuwe versie van protocol 7511. SIKB is dan ook blij met het...

 

Het laatste jaar is door experts uit de sector hard gewerkt aan een nieuwe versie van de Richtlijn Baggervolumebepalingen op basis van...

 


Voorstellen voor de modernisering BRL 9335 Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB (CCvD) heeft het ontwerp van de...

 

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft het ontwerp van SIKB-protocol 6003 versie 4, vrijgegeven voor een openbare...

 


Wijziging van de regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten 2016.2) en enkele andere ministeriële...

 2e deelbesluit Wob-verzoek rapportage ILT over certificaten Verordening bouwproducten De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft...

 

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) geeft duidelijkheid over de verhouding tussen de CE-markering en de andere keurmerken op...