Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Nieuwsberichten

Hier vindt u verschillende nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor specifieke nieuwsberichten voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.


Op 30 mei zijn tijdens een druk bezocht (ca. 240 aanwezigen) minisymposium “Asbest in relatie tot puin in de bodem” de...

 

Schreurs PFAS Toets & Rapportage
PFAS worden steeds vaker meegenomen als aanvullende parameters bij partijkeuringen. Er is nog geen landelijk toetsingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond maar de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer hebben wel al lokaal beleid opgesteld.

 

SIKB, de sector milieu van Fenelab en het Platform bodemkwaliteit hebben grote zorgen over de werking van de Europese Verordening...

 Er is vertraging opgetreden waardoor de wijzigingen in het Rbk niet op 1 april in werking zullen treden. Een nieuwe datum is nog niet bekend....

 

De normen voor waterbodemonderzoek NEN 5717 en NEN 5720 zijn herzien. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat werkt aan de...