SCHREURS GROEP

AMvB’s van de Omgevingswet gepubliceerd

[Contact us for a price]
 

Description

De vier AMvB’s van de Omgevingswet zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. Overheden, bedrijven en burgers krijgen hiermee zekerheid over een belangrijk deel van de spelregels van het nieuwe omgevingsstelsel.

Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Erik Jan van Kempen, DG Omgevingswet van het ministerie van BZK: ‘Samen met belanghebbenden hebben we hard gewerkt aan deze AMvB’s. Het is enorm fijn dat deze basis van het omgevingsrecht er nu echt ligt. Hier kunnen we op voortbouwen bij de rest van de stelselherziening. In het najaar gaat het Invoeringsbesluit al in consultatie. In 2019 volgen ook de resterende wetsproducten, waaronder de Omgevingsregeling en de aanvullingssporen. Ik nodig graag alle belanghebbenden en betrokkenen uit om met ons mee te blijven denken!’

Edward Stigter van VNG: ‘Ook de koepels zijn tevreden dat de AMvB’s in het Staatsblad zijn gepubliceerd. Het is een belangrijke stap in de stelselherziening omgevingsrecht. Uitgangspunt bij de stelselherziening is ‘decentraal, tenzij…’. Nu de AMvB’s zijn gepubliceerd krijgen decentrale overheden meer duidelijkheid over wat het Rijk regelt, wat het Rijk loslaat  en waar zij zelf voor aan de lat staan.’

Jan van den Broek van VNO-NCW: ‘De Omgevingswet kan niet snel genoeg komen. Voor bedrijven is duidelijkheid over regelgeving van het grootste belang. Met de AMvB’s krijgen we die gewenste helderheid over een belangrijk deel van de stelselherziening. We krijgen als bedrijfsleven ruimte voor ontwikkeling. Dat betekent ook een grote eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving. Die nemen we graag!’

Speel De Grote AMvB Quiz!

Velen van u hebben de AMvB’s of delen ervan al in ontwerp gelezen. Wij dagen u op dit bijzondere moment uit om uw kennis te toetsen en mee te doen aan De Grote AMvB Quiz. Win de AMvBeker!

Zijn de AMvB’s nieuw voor u? Ook dan is de quiz een aanrader. U maakt kennis met de vele onderwerpen uit de AMvB’s. Een leuke ontdekkingstocht. En wedden dat u meer weet dan u denkt?

Bron: Rijksoverheid

Reviews

No posts found

Write a review