Antwoorden Kamervragen over de Verzamelbrief bodem en ondergrond

[Contact us for a price]
 

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de Verzamelbrief bodem en ondergrond. Het gaat daarbij om de invoering van een meldplicht en vergunningplicht voor staalslakken. De Tweede Kamerleden Bamenga en Tjeerd de Groot (beiden D66) hadden de vragen gesteld. 

Vraag 6 uitgelicht:
Bent u het ermee eens dat staalslakken onder IBC-bouwstoffen zouden moeten vallen, aangezien de ILT de toepassing van staalslakken als risicovol identificeert?

Antwoord: Onder de Omgevingswet, die sinds 1 januari 2024 van kracht is, is het niet meer mogelijk om IBC-bouwstoffen toe te passen. Een IBC-bouwstof is een bouwstof die niet voldoet aan de maximale emissiewaarden en daarom alleen met isolatie-, beheers- en controlemaatregelen mocht worden toegepast. Staalslakken moeten voldoen aan de maximale emissiewaarden om überhaupt toegepast te mogen worden, net als iedere andere bouwstof. De risico’s treden op wanneer er bij toepassing onvoldoende rekening gehouden wordt met de risico’s van het materiaal en dat is een toepasser vanwege de zorgplicht verplicht.

5-2-2024, Bron: rijksoverheid.nl

Beantwoording vragen (beantwoording-van-de-kamervragen-over-de-verzamelbrief-bodem-en-ondergrond-.pdf, 237 Kb) [Download]