Antwoorden Kamervragen over het bericht over gif in de grond

[Contact us for a price]
 

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek 'Gif in de grond' en waterkwaliteit. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) had de vragen gesteld.

Het artikel ‘Gif in de grond’ betreft met name de uitspoeling van het onkruidbestrijdingsmiddel met de werkzame stof ‘bentazon’ en de toepassing van deze stof in grondwaterbeschermingsgebieden. De discussie over de toelating van deze stof binnen het kader van de EU-Verordening ‘betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen’ en de uitspoeling naar grondwater kent al een lange historie. Antwoorden beschrijven hoe deze toelating plaatsvindt en hoe toezicht wordt uitgeoefend op naleving van de voorschriften die door het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voor het gebruik van deze stof in het ‘Wettelijke gebruiksvoorschrift’ zijn vastgelegd. Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en het toezicht op gebruik ervan is eerste verantwoordelijkheid LNV, IenW is hiervoor medeverantwoordelijk.

beantwoording kamervragen (beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-gif-in-de-grond.pdf, 383 Kb) [Download]

onderliggende beslisnota (onderliggende-beslisnota-beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-gif-in-de-grond.pdf, 106 Kb) [Download]