Antwoorden Kamervragen over PFAS-besmetting op verschillende kusten in Jutland en Zeeland

[Contact us for a price]
 

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'PFAS-forurening konstateret på flere kyster i Jylland og på Sjælland' van Danmarks Radio en de relevantie voor Nederland. Het bericht gaat over PFAS-besmetting op verschillende kusten in Jutland en Zeeland. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) had de vragen gesteld.

Vraag 15
Hoe kijkt u aan tegen het feit dat we in Nederland wachten op de resultaten van onderzoek over de bredere impact van PFAS op milieu, gezondheid, voedselproductie en de samenleving, terwijl in Denemarken, waar ook verschillende onderzoeken lopen, er ondertussen wel al plannen zijn gemaakt voor een nationaal actieplan voor het opsporen en verwijderen van PFAS? In hoeverre is het mogelijk om op de onderdelen waar we wel al genoeg kennis van hebben alvast actie te ondernemen zonder het resultaat van alle onderzoeken af te
wachten?

Antwoord
Nederland loopt Europees gezien voorop bij het aanpakken van PFAS. Met vier andere landen, waaronder Denemarken, heeft Nederland het initiatief genomen om PFAS Europees te verbieden. Vooruitlopend daarop kijk ik samen met een aantal sectoren in het Actieprogramma PFAS naar hoe PFAS terugdringen van het gebruik en de emissies van PFAS. Lozingsvergunningen worden waar mogelijk aangescherpt, er is een handelingskader PFAS dat het verder verspreiden van PFAS-vervuiling moet tegengaan. Ook worden bevoegde gezagen financieel ondersteund bij het in beeld krijgen van locaties met hoge PFAS-gehalten en het opruimen daarvan. Vorig jaar is een verbod op PFAS in voedselcontactmaterialen in werking getreden. In de riviercommissies wordt met de omringende landen bekeken hoe we de bovenstroomse belasting door PFAS kunnen verminderen. Nederland loopt ook voorop in onderzoek, metingen en analyse van PFAS.
Aangezien PFAS diffuus verspreid zijn, is algehele verwijdering geen optie. In plaats daarvan wordt gekeken naar locaties waar zich hoge PFAS-concentraties bevinden, bijvoorbeeld als gevolg van productie of gebruikt van PFAS-houdende materialen in het verleden. Wanneer zich onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu voordoen, nemen bevoegde gezagen maatregelen, bijvoorbeeld het saneren
van locaties. Dat is de meest effectieve manier om PFAS uit onze leefomgeving te verwijderen

9-5-2023, Bron: Rijksoverheid.nl

Antwoorden op Kamervragen (beantwoording-kamervragen-over-pfas-besmetting-op-verschillende-kusten-in-jutland-en-zeeland.pdf, 456 Kb) [Download]