Antwoorden op feitelijke vragen water en bodem sturend

[Contact us for a price]
 

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief 'Water en Bodem sturend' van 25 november 2022. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

Het betreft 238 vragen en antwoorden, onder andere de volgende definities worden benoemd:

Klimaatadaptief bouwen: Op een manier bouwen waarbij er bij de bouwwijze en inrichting rekening gehouden wordt met de gevolgen van de toenemende hitte, droogte, hevige neerslag en overstromingen. Om schade en overlast in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.
Natuurinclusief bouwen: Op een manier bouwen waarbij de bouwwijze en inrichting een substantiële bijdrage leveren aan de biodiversiteit, en waar mogelijk de natuurwaarden versterken.
Duurzaam inpasbare drinkwater-onttrekking: Onttrekking waarbij de aanvulling en onttrekking in balans zijn. Er geen nadelige effecten zijn van de onttrekking op andere functies, zoals natuur of de waterkwaliteit.
Waardevolle onafgedekte bodem: Bodem die niet is afgedekt met bestrating, asfalt of soortgelijke verharding, en die waardevolle functies kan vervullen zoals het produceren van groen, infiltreren van water en kan bijdragen aan de biodiversiteit en leefbaarheidsdoelen in de directe omgeving.

21-3-2023, bron: Rijksoverheid.nl

antwoorden op vragen water en bodem sturend (antwoorden-op-feitelijke-vragen-water-en-bodem-sturend.pdf, 924 Kb) [Download]