Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Asbest in grond; Wettelijk kader, veiligheid en berekeningen (theorie)


Samenvatting
Onderzoek naar asbest in grond wijkt af van het de reguliere werkwijze bij onderzoek naar verontreinigingen. Het is niet alleen maatschappelijk gezien een lastige verontreiniging maar behoeft ook een andere werkwijze en veel aandacht voor veiligheid.

Tijdens de cursus worden de verschillende wettelijke kaders zoals onder andere het Besluit bodemkwaliteit en de Arbowet (CROW 400) behandeld. Er wordt kort stilgestaan bij de herkomst van asbest en bij asbestherkenning. Verder worden de gezondheidsrisico’s, te nemen veiligheidsmaatregelen, en de uitvoering van het onderzoek waarbij u moet denken aan de NEN5707, protocol 2018, protocol 1001, protocol 6001 en het uitvoeren van onderzoek naar asbest in een halfverharding besproken. Tot slot wordt er aandacht besteedt aan de wijze waarop de berekening van de asbestconcentratie in grond uitgevoerd moet worden en worden de dagelijkste bevindingen van de praktijk behandeld.

        

Doelgroep
De cursus richt zich met name op personen die rapporten van asbestonderzoeken in grond (en puin) moeten schrijven, beoordelen en/of toetsen.

Locatie
Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.

Kosten
Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW). 

Duur
1 dag van 9:00 - 16:00 uur

Resultaat
Bewijs van deelname

Programma

 • Asbest en wettelijk kader
  • aanleiding voor onderzoek naar asbest in grond / wettelijk kader (o.a. Besluit en Regeling bodemkwaliteit, maar ook insteek vanuit Arbo / CROW P132).
 • Asbest
  • ontstaan van asbest, winning en productie
  • soorten asbest
  • asbesttoepassingen
  • asbestherkenning
  • asbestherkenning in grond
 • Veiligheid / gezondheid
  • gezondheidsrisico's
  • wettelijke kader (Arbo / CROW P132)
  • normen en grenswaarden
 •  Asbestonderzoek
  • eisen aan vooronderzoek (bij partijkeuringen en bodemonderzoek).
  • uitvoering van asbestonderzoek conform NEN 5707 en protocol 2018
  • asbestonderzoek bij partijkeuringen (protocol 1001)
  • asbestonderzoek bij milieukundige begeleiding (protocol 6001)
  • uitvoering asbestonderzoek in puin (halfverhardingslagen) conform NEN5897
  • eisen aan de rapportage (vanuit de normen / protocollen / Bbk)
 • Beoordeling, berekening en toetsing
  • berekening van de asbestconcentratie in grond
  • praktijkbevindingen bij asbestonderzoek / veelgemaakte fouten

Programma cursus asbest in grond (Cursus_Asbest_in_Grond.pdf, 676 Kb) [Download]