Asbest in grond; Wettelijk kader, veiligheid en berekeningen (theorie)

[Contact us for a price]
 

Samenvatting

Onderzoek naar asbest in grond wijkt af van het de reguliere werkwijze bij onderzoek naar verontreinigingen. Het is niet alleen maatschappelijk gezien een lastige verontreiniging maar behoeft ook een andere werkwijze en veel aandacht voor veiligheid.

Tijdens de cursus worden de verschillende wettelijke kaders zoals onder andere het Besluit bodemkwaliteit en de Arbowet (CROW 132) behandeld. Er wordt kort stilgestaan bij de herkomst van asbest en bij asbestherkenning. Verder worden de gezondheidsrisico’s, te nemen veiligheidsmaatregelen, en de uitvoering van het onderzoek waarbij u moet denken aan de NEN5707, protocol 2018, protocol 1001, protocol 6001 en het uitvoeren van onderzoek naar asbest in een halfverharding besproken. Tot slot wordt er aandacht besteedt aan de wijze waarop de berekening van de asbestconcentratie in grond uitgevoerd moet worden en worden de dagelijkste bevindingen van de praktijk behandeld.

Doelgroep

De cursus richt zich met name op personen die rapporten van asbestonderzoeken in grond (en puin) moeten schrijven, beoordelen en/of toetsen.

Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW). 

Programma

 • Asbest en wettelijk kader
  • aanleiding voor onderzoek naar asbest in grond / wettelijk kader (o.a. Besluit en Regeling bodemkwaliteit, maar ook insteek vanuit Arbo / CROW P132).
 • Asbest
  • ontstaan van asbest, winning en productie
  • soorten asbest
  • asbesttoepassingen
  • asbestherkenning
  • asbestherkenning in grond
 • Veiligheid / gezondheid
  • gezondheidsrisico's
  • wettelijke kader (Arbo / CROW P132)
  • normen en grenswaarden
 •  Asbestonderzoek
  • eisen aan vooronderzoek (bij partijkeuringen en bodemonderzoek).
  • uitvoering van asbestonderzoek conform NEN 5707 en protocol 2018
  • asbestonderzoek bij partijkeuringen (protocol 1001)
  • asbestonderzoek bij milieukundige begeleiding (protocol 6001)
  • uitvoering asbestonderzoek in puin (halfverhardingslagen) conform NEN5897
  • eisen aan de rapportage (vanuit de normen / protocollen / Bbk)
 • Beoordeling, berekening en toetsing
  • berekening van de asbestconcentratie in grond
  • praktijkbevindingen bij asbestonderzoek / veelgemaakte fouten
NIEUWS
Programma zit redelijk vol. Misschien iets meer ruimte voor vrije vragen / casusbehandeling. Overall heel tevreden!
Ondanks gedeelte wat lijkt op historie/herkenning iets te langdurig was, was de cursus verder zeer goed!
Docent uitstekend!
Zowel docent als cursus uitstekend!
Write a review