Asbest in grond; Wettelijk kader, veiligheid en berekeningen (theorie)

[Contact us for a price]
 

Onderzoek naar asbest in grond wijkt af van de reguliere werkwijze bij onderzoek naar bodemverontreiniging. Het is niet alleen maatschappelijk gezien een lastige verontreiniging maar behoeft ook een andere werkwijze met veel aandacht voor veiligheid.

Tijdens de cursus asbest in grond worden de verschillende wettelijke kaders behandeld, waaronder de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en de Arbowet. Er wordt kort stilgestaan bij het ontstaan en de herkomst van asbest en bij asbestherkenning. Verder worden de gezondheidsrisico’s en te nemen veiligheidsmaatregelen conform de CROW400 behandeld. Hiernaast wordt uitgebreid ingegaan op de uitvoering van het bodemonderzoek waarbij u moet denken aan de NEN5707, protocol 2018, protocol 1001 en protocol 6001. Ook wordt het uitvoeren van onderzoek naar asbest in een halfverharding besproken. Tot slot wordt er aandacht besteedt aan de wijze waarop de berekening van de asbestconcentratie in grond moet worden uitgevoerd en worden veel gemaakte fouten behandeld.

Doelgroep

De cursus richt zich met name op personen die asbestonderzoek aansturen en/of rapporten van asbestonderzoek in grond (en puin) moeten schrijven, beoordelen en/of toetsen. Ook voor toezichthouders en auditoren is de cursus interessant.

 

Programma

 • Asbest en wettelijk kader
  • aanleiding voor onderzoek naar asbest in grond / wettelijk kader (o.a. Besluit en Regeling bodemkwaliteit, maar ook insteek vanuit Arbo / CROW400)

 • Asbest
  • ontstaan van asbest, winning en productie
  • soorten asbest
  • asbesttoepassingen
  • asbestherkenning
  • asbestherkenning in grond

 • Veiligheid / gezondheid
  • gezondheidsrisico's
  • wettelijke kader (Arbo / CROW 400)
  • normen en grenswaarden

 •  Asbestonderzoek
  • eisen aan vooronderzoek (bij partijkeuringen en bodemonderzoek).
  • uitvoering van asbestonderzoek conform NEN 5707 en protocol 2018
  • asbestonderzoek bij partijkeuringen (protocol 1001)
  • asbestonderzoek bij milieukundige begeleiding (protocol 6001)
  • uitvoering asbestonderzoek in puin (halfverhardingslagen) conform NEN5897
  • eisen aan de rapportage (vanuit de normen / protocollen / Bbk)

 • Beoordeling, berekening en toetsing
  • berekening van de asbestconcentratie in grond
  • praktijkbevindingen bij asbestonderzoek / veelgemaakte fouten.

 

 • 17 mei 2023
 • 5 oktober 2023

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  1 dag van 09:00 - 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 865,excl. btw

 

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Meld u aan voor deze cursus via onderstaande knop met vermelding van de startdatum:

 

Docent uitstekend, wel veel informatie voor 1 dag
veel stof, extra tijd nodig alles uit te leggen
zou ook in 2 dagen kunnen
Programma zit redelijk vol. Misschien iets meer ruimte voor vrije vragen / casusbehandeling. Overall heel tevreden!
Ondanks gedeelte wat lijkt op historie/herkenning iets te langdurig was, was de cursus verder zeer goed!
Docent uitstekend!
Zowel docent als cursus uitstekend!
Write a review