SCHREURS GROEP

Basiscursus Bodem & Omgevingswet

[Contact us for a price]
 

Description

Schreurs Groep is al geruime tijd bezig met de komst van de Omgevingswet en de gevolgen hiervan in de bodemwetgeving. Door corona is de inwerkingtreding van de Omgevingswet een jaar vooruitschoven. Per 1-1-2022 zal de nieuwe wet inwerking treden en wij helpen u graag op weg met onze deskundigheid op het gebied van bodem, bouw- en afvalstoffen. 

Stel uw eigen cursus samen!
Nieuwe cursussen zijn ontwikkeld, waarbij flexibiliteit wordt geboden. Voor uw gemak hebben wij een cursusindeling gemaakt per onderwerp. Echter door de modulaire opbouw kunt u zelf bepalen welke cursusdagen u het meest geschikt acht voor uzelf of uw collega (‘s) of uzelf. Uiteraard helpen wij u hierbij graag en geven u studieadvies indien gewenst!

Basiscursus Bodem & Omgevingswet bestaat uit de volgende 4 cursusdagen:

 • Dag 1: Basis bodem
  • Bodemopbouw, welke grondsoorten waar in NL
  • Zanddriehoek
  • Bijmenging gerelateerd aan verontreinigingen
  • Veel voorkomende verontreinigen
  • Verschillende wet en regelgeving
  • Arbo
 • Dag 2: Algemene regels & Bedreigingen
  • Opbouw Omgevingswet
  • Waar komt bodem in terug
  • Hoe zijn de normen tot stand is gekomen
  • Welke bedreigingen zijn er
  • Zeer zorgwekkende stoffen
 • Dag 3: Graven en saneren
  • Opbouw omgevingswet
  • Wijzigingen Wbb
  • Instuctieregels
  • Lokaal beleid
  • Verdwijning BUS meldingen
  • Verdwijning Circulaire bodemsaneringen
 • Dag 4: Opslag, hergebruik en toepassen van grond en bouwstoffen onder OW en het Bbk
  • Bbk aangevuld met Omgevingswet
  • Uitgangspunten
  • Kwaliteit van de uitvoering
  • Bouwstoffen
  • Grond en baggerspecie

Cursusdata volgen snel zodra de inwerkingtreding per 1-1-2022 definitief is. 

Reviews

No posts found

Write a review
NIEUWS