Basiscursus bodem en grond - 3 dagen

[Contact us for a price]
 

De basiscursus bodem en grond bestaat uit 3 onderdelen:

 • Een overzicht van de verschillende wetten, besluiten en regelingen met ieder hun eigen verschillende juridische status. Ook de toekomstige Omgevingswet komt hierbij aan bod.
 • De algemene regels en achtergronden van het Besluit bodemkwaliteit.
 • De achtergronden en eisen aan saneringen.

Iedere cursusdag biedt voldoende ruimte voor vragen en praktijkvoorbeelden.

Doelgroep
De cursus vormt een goede en degelijke basis voor nieuwe medewerkers op het gebied van bodemonderzoek en het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen. Maar de cursus is ook geschikt als opfriscursus voor de professional die weer terug naar de basis wil. De cursus wordt voornamelijk gevolgd door handhavers, projectleiders (adviesbureau en aannemer), kwaliteitscoördinatoren etc. 

Programma

Dag 1: Basis wetgeving

 • Wetgeving
  • Wet bodembescherming
  • Besluit bodemkwaliteit
  • Relatie met ARBO wetgeving
  • Omgevingswet
 • Documenten van overige partijen
  • Beoordelingsrichtlijnen (BRL)
  • CROW publicaties
   • CROW 400
  • NEN normen

 • Opbouw onderzoek
  • Vooronderzoek
  • Veldwerk
  • Analyses
  • Interpretatie

 • Typen onderzoek


Dag 2: Besluit bodemkwaliteit

 

 • Uitganspunten
  • Doelstelling en wettelijk kader Bbk
  • Achtergronden en uitgangspunten Bbk
  • Relatie Omgevingswet, Besluit, Regelingen, kwaliteitsborgingsdocumenten, normen, bestekken

 • Definities en begrippen
  • Grond en baggerspecie
  • Bouwstof
  • Werk
  • Nuttig en functioneel

 • Kwaliteit van de uitvoering
  • Certificatie en erkenning personen en instellingen
  • Onafhankelijkheid

 • Bouwstoffen
  • Reikwijdte
  • Regels en vrijstellingen
  • Bepaling bouwstofkarakter materiaal
  • Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
  • Bepaling samenstelling en emissie
  • Toetsen aan de maximale waarden
  • Samenvoegen en splitsen partijen
  • De tabellen met Maximale waarden en vele voetnoten

 • Grond & baggerspecie
  • Reikwijdte; nuttige toepassingen, wanneer is Bbk niet van toepassing
  • Beoordelingskaders; Generiek en gebiedspecifiek
  • Kwaliteitsverklaringen
  • Onderzoek grond en bodem, bodemtype correctie en standaard pakketten
  • Kwaliteitsklassen van de partij en van de bodem
  • Toetsen toepassen grond & bagger; Kader Algemeen
  • Grootschalige bodemtoepassing; toepassingseisen en toetsen GBT’s
  • Verspreiden van baggerspecie; over aangrenzend perceel en in oppervlaktewater


Dag 3: Saneringen

 • Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming:
  • Wettelijk kader, bodemverontreiniging en saneringsdoelstellingen
  • Soorten bodemverontreiniging, gedrag van verontreinigingen in de bodem
  • Bodemonderzoek (soorten en doelstellingen)
  • Toetsingskader bodemverontreiniging
  • Gevallen van bodemverontreiniging (+ ernst en urgentie)
  • Saneringstechnieken

 • Van saneringsplan naar bestek en uitvoering:
  • Inhoud saneringsplan / Verschillen Wbb / BUS / PvA
  • Bodemsaneringsbestekken (vorm, inhoud en positie t.o.v. saneringsplan)
  • RAW systematiek / aanvullende eisen bij saneringen op basis van een RAW bestek
  • Veiligheid bij bodemsanering
  • Opstellen uitvoeringsplan
  • Rolverdeling betrokken partijen / UAV
  • Grondwater (vergunning, onttrekking, zuivering, bemonstering en lozing
  • Grondstromen en transportdocumenten

 

 • 28 maart, 6 en 11 april 2023 (nog enkele plaatsen vrij)
 • 30 mei, 6 en 15 juni 2023
 • 5, 8 en 19 september 2023
 • 31 oktober, 7 en 16 november 2023

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  3 dagen van 09:00 - 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 1.979,- excl. btw

 

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Cursus was duidelijk en helder, docent uitstekend!
Docent uitstekend!
Top docente!
docent was uitstekend
duidelijke uitleg, was kleine groep makkelijk om mee te dicussieren
Tip: Svp eerste dag meer diepgang, cursus is nuttig maar voor mij soms te oppervlakkig
Write a review