Basiscursus Bodem & Omgevingswet

[Contact us for a price]
 

De basiscursus bodem en Omgevingswet bestaat uit 3 onderdelen:

 • Algemene kennis van bodem en grond incl. de bijbehorende besluiten en regelgeving.
 • De achtergronden en eisen aan graven en saneren onder de Omgevingswet
 • De algemene regels en achtergronden van het Besluit bodemkwaliteit.

Iedere cursusdag biedt voldoende ruimte voor vragen en praktijkvoorbeelden.

Doelgroep
De cursus vormt een goede en degelijke basis voor nieuwe medewerkers op het gebied van bodemonderzoek en het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen. Maar de cursus is ook geschikt als opfriscursus voor de professional die weer terug naar de basis wil. De cursus wordt gevolgd door zowel overheden als het bedrijfsleven en is geschikt voor medewerkers van onder andere aannemers, adviesbureaus, gemeenten, grondbanken, grondreinigers en omgevingsdiensten.

Let op: u kunt alle dagen zoals hieronder aangegeven ook 'afzonderlijk' volgen. 

Basiscursus Bodem onder de Omgevingswet bestaat uit de volgende 3 cursusdagen:

Dag 1: Basis bodemwetgeving

  • Wat is bodem? 
   • Bodemopbouw
   • Bodemeigenschappen
   • Welke grondsoorten waar in Nederland
  • Overzicht wet- en regelgeving
   • Wet bodembescherming:
    • geval van ernstige bodemverontreiniging
    • historische en nieuwe verontreinigingen
   • Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
   • Omgevingswet:
    • hoe is bodem opgenomen in de Omgevingswet?
    • waar zijn de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit gebleven?
   • Relatie met ARBO wetgeving
  • Documenten van overige partijen
   • Beoordelingsrichtlijnen (BRL)
   • CROW publicaties
   • NEN normen
  • Opbouw onderzoek
   • Vooronderzoek
   • Veldwerk
   • Analyses
  • Interpretatie/ Milieuhygiënisch bodemonderzoek in het kort
   • Vooronderzoek
   • Verkennend bodemonderzoek
   • Aanvullend bodemonderzoek
   • Nader bodemonderzoek
   • Partijkeuring

Dag 2: Graven en saneren onder de Omgevingswet

  • Bodem verontreinigingen (grondwater)
   • Veel voorkomende verontreinigen
   • Gedrag van bodemverontreinigingen
   • Toetsingskader bodemverontreiniging
   • Gevallen van bodemverontreiniging (+ ernst en urgentie)
  • Wijzigingen Wbb (was-wordt)
  • Overgangsrecht, bruidsschat
  • Instructieregels
   • Lokaal beleid
   • Verdwijning BUS meldingen, Circulaire bodemsanering
  • Milieubelastende activiteit graven & saneren
   • Wat is saneren?
   • Conventioneel of in situ
   • Boven en onder interventiewaarde
   • Melding- en zorgplicht
   • Tijdelijk uitplaatsen
  • Uitvoering van milieubelastende activiteit graven & saneren:
   • Inhoud uitvoeringsplan 
   • Bodemsaneringsbestekken (vorm, inhoud en positie t.o.v. saneringsplan)
   • RAW systematiek
   • Veiligheid bij bodemsanering
   • Grondwater (vergunning, onttrekking, zuivering, bemonstering en lozing)
   • Grondstromen en transportdocumenten

Dag 3: Besluit bodemkwalitiet (OW); algemene regels en achtergronden

  • Omgevingswet en het Bbk (Besluit bodemkwaliteit)
   • Milieubelastende activiteiten (Bal)
   • Hoe is het Bbk opgenomen in de Omgevingswet?
   • Wat staat er in het Bal en wat is achtergebleven in het Bbk
  • Algemeen
   • Doelstelling en wettelijk kader
   • Achtergronden en uitgangspunten Bbk
   • Definities en begrippen
  • Kwaliteit van de uitvoering
   • Certificatie en erkenning personen en instellingen
   • Onafhankelijkheid
  • Opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen
   • Tijdelijke uitname van grond en bouwstoffen
   • (Vergunningsvrije) opslag
  • Toepassen bouwstoffen (Bal en Bbk)
   • Regels en vrijstellingen
   • Bepaling bouwstofkarakter materiaal
   • Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
   • Bepaling samenstelling en emissie
   • Toetsen aan de maximale waarden
   • Samenvoegen en splitsen partijen
   • IBC maatregelen
   • De tabellen met Maximale waarden en vele voetnoten
  • Toepassen grond en baggerspecie (Bal en Bbk)
   • Beoordelingskaders; Generiek en maatwerk
   • Kwaliteitsverklaringen
   • Onderzoek grond en bodem, bodemtype correctie en standaard pakketten
   • Kwaliteitsklassen van de partij en van de bodem
   • Toetsen toepassen grond & bagger; Kader Algemeen
   • Grootschalige bodemtoepassing; toepassingseisen en toetsen GBT’s
   • Verspreiden van baggerspecie; over aangrenzend perceel en in oppervlaktewater
 • 27, 29 augustus en 10 september 2024
 • 5, 12 en 14 november 2024

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  3 dagen van 09:00 - 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: €1.979,-  excl. btw

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Meld u aan voor deze cursus via onderstaande knop met vermelding van de startdatum: