Beantwoording Kamervragen over vervuild slib in de Kaliwaal

[Contact us for a price]
 

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht over het storten van vuiler slib in de Kaliwaal door K3-Delta, waar meer giftig PFAS in zit. Hij kreeg de vragen van het Tweede Kamerlid Beckerman (SP).

Naast de specifieke vragen over het storten van slib wordt ook het (tijdelijk) handelingskader genoemd:

Wanneer komt het definitieve handelingskader PFAS? Kunt u uw antwoord toelichten?

Zoals mijn voorganger uw Kamer in juli jl. heeft laten weten, wordt het Handelingskader na het zomerreces gepubliceerd (30015 nr. 101). Op dit moment ben ik bezig om de reacties van de stakeholders op het concept-handelingskader van een antwoord te voorzien en waar nodig het handelingskader aan te passen. Wanneer dit gereed is, stuur ik uw Kamer het handelingskader toe.

Hoe zijn de afgelopen jaren de normen geformuleerd en aangepast? Op basis waarvan worden de normen aangepast?

Er zijn geen specifieke wettelijke normen voor de beoordeling van het storten van PFAS-houdend materiaal. Er bestaat alleen een norm voor de aanwezigheid van PFOS in oppervlaktewater. Deze norm is Europeesrechtelijk bepaald en wordt door de bevoegde gezagen betrokken bij vergunningverlening. Het handelingskader stelt geen normen. Wel zijn hier toepassingswaarden opgenomen ter invulling van de wettelijke zorgplichten voor het toepassen van grond en baggerspecie. De toepassingscategorieën en –waarden zijn sinds de publicatie van het handelingskader in juli 2019 steeds op basis van wetenschappelijk onderzoek aangepast.

Beantwoording Kamervragen over vervuild slib in de Kaliwaal (beantwoording-kamervragen-over-vervuild-slib-in-de-kaliwaal_d.d._15_nov2021.pdf, 316 Kb) [Download]