Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Advies en Support

Uw onafhankelijke adviseurs!
           voor het Besluit bodemkwaliteit alsmede verwerking en hergebruik afvalstoffen.

Jan Schreurs

Doelstelling:

Onafhankelijk top advies en pragmatische aanpak

  • interpretatie van regelgeving, vertaling naar de praktijk; kansen en bedreigingen
  • oplossen knelpunten in de praktijk
  • visie op toekomstige ontwikkelingen voor invulling bedrijfsstrategie
  • ondersteuning bij arbitragezaken
  • klankbord voor uw ideeën
  • enz.

 

 

 

Astrid Op den Buijs
info@Schreurs-Support.nl
06 - 37 23 89 95

 

 


Volg ons op discussiepodiums:
  Besluit bodemkwaliteit
  Afvalstoffen
  Bbk app
                            Doe mee !