Beoordelingsrichtlijn: Interne Audit

[Contact us for a price]
 

Samenvatting
Deze cursus is speciaal gericht op het auditen van de verschillende beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende protocollen. De cursus begint met het behandelen van de achtergrond voor interne auditing welke gevonden wordt in de ISO-normen zoals het voorbereiden en plannen van audits, het uitvoeren van registreren van audits en het bijhouden en uitvoeren van verbetermaatregelen. Vervolgens komen o.a. de specifieke eisen vanuit de BRL-en aan bod en wordt het uitvoeren van de audits behandeld. U leert het opstellen van checklists, het omgaan met bevindingen en afwijkingen, het classificeren van afwijkingen en natuurlijk het opstellen van een auditrapportage.

 

Doelgroep

Personeel van de BRL SIKB gecertificeerde organisatie dat verantwoordelijk is voor het plannen en uitvoeren van interne audits op basis van de BRL SIKB normen en protocollen zoals KAM-Coördinatoren en KAM-medewerkers.

Auditoren van Certificerende Instellingen die zich richten op de verschillende BRL-en.

 

Programma

 • Inleiding interne audits
 • Achtergronden voor interne auditing (o.a. nieuwe ISO 19011)
  • vakbekwaamheid auditoren
  • voorbereiden en plannen audits
  • uitvoeren en registreren audits
  • verbetermaatregelen
 • Interne audits t.b.v. BRL SIKB
  • eisen aan interne audits
  • auditplanning
  • voorbereiden van audits
 • Uitvoeren interne audits
  • Gebruik checklists
  • Omgaan met bevindingen en afwijkingen
  • Classificeren van afwijkingen (incl. oefening)
  • Auditrapportage
  • Verbetervoorstellen
 • Specifieke aandachtspunten bij BRL SIKB audits (per norm / protocol)
 • Vragen?
NIEUWS
Tip: minder aandacht ochtenddeel, meer aandacht middagdeel
Write a review