Besluit bodemkwaliteit; Handhaving

[Contact us for a price]
 

Samenvatting

De cursus behandeld de verschillende wijze waarop het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gehandhaafd kán worden en gehandhaafd wordt, welke bevoegdheden een handhaver heeft en welke gegevens opvraagbaar zijn.

Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de recente ontwikkelingen en de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en tot slot worden vraagstukken vanuit de praktijk behandeld.

Voor handhavend Nederland een zeer aan te bevelen cursus.  

Doelgroep

Deze cursus biedt aan verschillende handhavers inzicht in de manier en mogelijkheden van handhaving van het Bbk. De cursus is geschikt voor alle handhavers, zowel op lokaal als landelijk niveau. Tevens is deze cursus zeer geschikt voor aannemers, adviseurs en iedereen die meer inzicht wil de verschillende facetten van handhaving en wijze waarop hier in de praktijk mee omgegaan wordt.

Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus bedragen € 1.950,- (excl. BTW). 


Contact

Heeft u vragen over deze of een van onze andere cursussen/workshops? Neem dan gerust contact met ons op via info@schreurs-opleidingen.nl. 
Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier!

 Programma

 • Besluit bodemkwaliteit
  • Definities en begrippen
  • Kwaliteit van de uitvoering
 • Handhaving Besluit bodemkwaliteit
  • Bevoegd gezag
  • Aandachtpunten bij de handhaving
  • Melding aan bevoegd gezag
 • Handhaving Besluit bodemkwaliteit
  • Handhaving van de kwaliteitsverklaring
  • Keuring door de handhaver
  • Jurisprudentie
 • Rol verschillende bevoegde gezagen en instanties (laatste ontwikkelingen)
  • ILenT
  • Gemeenten
  • Bodemplus
 • Casus en vragen uit de praktijk
NIEUWS
Heel goed, veel interactie
Tips: meer wettelijke grondslagen en meer tijd aan 3 + 4 hst Bbk, iets minder aan Hst 2.
(advies om Bbk - 3 dgn te volgen voor meer achtergrond)
De docent werd als 'uistekend' beoordeeld. Door de tijd liep het wat uit, maar we hebben tussendoor veel kunnen bespreken
Write a review