SCHREURS GROEP

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming maatregelenpakket stikstof- en PFAS-problematiek

[Contact us for a price]
 

Description

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het maatregelenpakket voor de stikstof- en PFAS-problematiek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit
Er is  besloten een deel van de beschikbare documenten openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens, de persoonlijke beleidsopvattingen in stukken bestemd voor intern beraad en de gegevens die de belangen van de Staat onevenredig zouden schaden.
Een deel van de documenten worden niet openbaar gemaakt, omdat zij geheel onder een weigeringsgrond uit de Wob vallen. Op de inventarislijst staat aangegeven bij welke documenten dit het geval is.
Ten slotte is een deel van de documenten reeds openbaar. Bij welke documenten dit het geval is, staat aangeven in de inventarislijst. De vindplaats van de documenten is daar ook opgenomen.

Reviews

No posts found

Write a review