SCHREURS GROEP

BIDON voorlopig niet van start

[Contact us for a price]
 

Description

BIDON, het programma voor de bouw van een beoogde gemeenschappelijk voorziening voor het delen en hergebruiken van milieuhygiënische bodemgegevens, gaat voorlopig niet van start.

Er is nu geen consensus over het verdere proces en de bijbehorende financiering. Er  wordt eerst meer duidelijkheid verlangd over deelname garantie van individuele gemeenten. Ook wil men de voorwaarden voor de financiering van BIDON opnieuw bespreken.

Overheden en netbeheerders hebben in de periode 2014 – 2017 succesvol samengewerkt in het project BIDON. In een gedegen programma-organisatie is gewerkt aan een aantal waardevolle tussenproducten. De aanbestedingsdocumenten en concept-akte voor een publiek-private rechtspersoon zijn opgeleverd. Toch is er in 2017 niet gestart met de bouw van de beoogde voorziening. Hoe kan dat?

Business case

De oorspronkelijke rekensom dat BIDON uiteindelijk zou leiden tot ca. € 9 miljoen besparing per jaar staat nog overeind. Nieuw onderzoek bevestigt dit zelfs. Vrijwel alle partijen geloven ook nog steeds in die business case. Om de becijferde baten te halen is een grote initiële investering nodig. De betrokken partijen willen daarom een harde garantie dat ze die baten uiteindelijk ook gaan zien. Dat betekent dat alle aannames in die business case onder de loep worden genomen en dan blijkt dat niet alle aannames gegarandeerd kunnen worden.

Data beschikbaar

Eén van die aannames is de gegevensbeschikbaarheid. De business case is gebaseerd op het uitgangspunt dat alle partijen hun data ter beschikking stellen. Jan Klein Kranenburg is namens Rijkswaterstaat bij het project betrokken en zegt hierover: “Niemand kan beloven dat alle 388 gemeenten hun data gaan leveren, ook bijvoorbeeld de VNG niet. De business case is aan de kostenkant heel gunstig voor de overheid. We zouden samen maar 20% van de hele investering hoeven te doen, de andere 80% ligt bij de markt. Maar deze verdeling is er op gebaseerd dat we als overheid ook ‘maar’ 20% van de baten genieten. En die baten moeten we ook nog eens verdelen over 388 gemeenten, 12 provincies en 25 omgevingsdiensten. De vraag is dan of een willekeurige gemeente nog bereid is om mee te doen: het voordeel is dan misschien nét te klein om mensen enthousiast te krijgen. Best cru, want formeel gezien betreft het allemaal Open Data: gegevens die bepaalde marktpartijen ook periodiek opvragen om er zinvolle dingen mee te doen.

Definitief einde?

BIDON is nog niet definitief ten einde. Er zijn gesprekken gaande om te onderzoeken of het initiatief wellicht in regionaal verband een start kan krijgen, waar vanuit een sneeuwbaleffect kan optreden. Eerlijk is eerlijk: om het oorspronkelijke plan weer vlot te trekken zal een flinke ‘game changer’ nodig zijn. Mochten er ontwikkelingen zijn dan zal Bodem+ dit via haar website kenbaar maken.

Lees verder op: Bidon.info

Bron: Bodemplus