Materialen (bouwstoffen) in een Circulaire Economie

[Contact us for a price]
 

Samenvatting

Het Rijksbrede programma gaat uit van een circulaire economie in 2050. In 2030 is de ambitie om het gebruik van primaire grondstoffen met 50% te verminderen 

Deze cursus richt zich op materialen zoals grond, puingranulaat, beton, asfalt, bestratingsmaterialen en bouwmaterialen. De technieken van recycling al komen aan bod. Het gaat er echter vooral om hoe je deze technieken kunt implementeren in de praktijk. Dus wat moet een overheidsopdrachtgever doen om circulariteit te bevorderen. Wat kan een aannemer doen om circulariteit te bevorderen.

Welke regelgeving is van belang bij circulariteit van materialen. Wat is de vrijheid hierin. Deze cursus laat de mogelijkheden en onmogelijkheden zien van circulariteit in de praktijk     

Om ervoor te zorgen dat deze verschillende materialen circulair ingezet kunnen worden is deze cursus opgezet. De bevorderd de circulariteit in de praktijk.

Doelgroep

De cursus is met name bedoeld om personeel dat betrokken is bij het ontwerp, aanbesteding, sturing, voorbereiding en uitvoering van infrastructurele werken en bouwwerken te leren omgaan met de circulariteit van materialen welke vrijkomen en toegepast kunnen te worden. De cursus is interessant zijn voor medewerkers van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat en aannemers.

Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW).

Programma

 • De Wet- en Regelgeving
  • Inleiding Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG)
   • Meldsysteem afvalstoffen
   • Overige materiaalstromen
   • Producten of afvalstoffen
  • Inleiding Besluit bodemkwaliteit
   • Doelstelling en wettelijk kader
   • Definities en begrippen
   • Mogelijkheden hergebruik en de regels daarvoor
  • Landelijk Afvalbeheersplan
   • Mogelijkheden circulariteit
 • Circulariteit
  • Hoogwaardigheid hergebruik?
  • Definitie circulariteit.
  • Circulariteit van materialen:
   • Grond
   • Bagger
   • Beton
   • Puingranulaat
   • Asfalt
   • Organische stof
   • Stukgoed (bestratingsmaterialen, wegmeubilair)
  • Welke gegevens zijn noodzakelijk?
  • Welke kwaliteitsverklaringen?
  • Hoe te handelen bij transport?
  • Hoe te handelen bij opslag?
  • Wanneer moet wie wat melden?
  • Wat staat er in de bestekken?
 • Hoe te regelen
  • Voorwaarden in bestekken om circulariteit te bevorderen
  • Wat kan een gemeente doen?
  • Vraag en aanbod
  • Logistiek
  • Randvoorwaarden
  • Extra kosten circulariteit
  • Wat kan een aannemer doen?

NIEUWS
Inhoudelijke kennis is goed, maar weinig concreet
Over algemeen goede cursus, wel enkele tips:
- Tijdens cursus activiteiten/opdrachten voor de afwisseling
- Syllabus uitstekend, miste ppt als ondersteuning
- Doelgerichter stof behandelen
Docent was uitstekend en cursus over algemeen goed. Tip: Graag meer praktijkvoorbeelden waarbij diepte wordt ingegaan op LCA en MKI.
Veel stof voor 1 dag, wellicht opsplitsen in 2 dagen.
Docent was een topper en gaf veel praktijkvoorbeelden
Write a review