Bodem & Omgevingswet voor handhavend Nederland (in company)

[Contact us for a price]
 

Gemeenten en Omgevingsdiensten zijn van groot belang bij de nieuwe Omgevingswet. Ze zorgen voor het opstellen van de regels binnen het omgevingsplan en handhaven deze regels, zo ook voor bodem. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden, maar ook meer vrijheden onder de Omgevingswet. Deze vrijheden kan men benutten binnen het omgevingsplan ten behoeve van de belangen van een gemeente.

De cursus Bodem en Omgevingswet voor handhavend Nederland is specifiek ontwikkeld voor handhavers, toezichthouders en beleidsmakers. Er worden praktische handvaten geboden aan de hand van tal van praktijkcases. Het verschaft inzicht en kennis in de ontwikkeling en handhaving van een goede bodemregelgeving binnen het omgevingsplan. Daarnaast wordt behandeld hoe de regelgeving binnen de Omgevingswet kan worden ingezet voor het realiseren van een duurzame bodem in de praktijk. Welke mogelijkheden zijn er voor maatwerk? Hoe kan (regionaal) worden omgegaan met thema’s zoals PFAS of ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) en duurzaamheid?

Deze cursus wordt als een in company cursus(dagdeel) verzorgd bij overheidsinstanties. Aanpassingen aan de inhoud van de cursus naar aanleiding van specifieke wensen en kennisbehoefte behoort tot de mogelijkheden, evenals eigen inbreng van casussen/vraagstukken.

Graag helpen wij gemeenten en andere overheidsinstanties bij hun (nieuwe) rol onder de Omgevingswet met een cursus die specifiek is ontwikkeld voor handhavers en toezichthouders. De cursus is reeds verzorgd bij enkele overheidsinstanties en heeft een hoge waardering ontvangen, referentie is op aanvraag. 

Meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!