Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Besluit bodemkwaliteit voor toezichthouders en handhaving - 3 dagenSamenvatting

De cursus bodem en grond voor toezichthouders bestaat uit 3 dagen:

Dag 1: De algemene regels en achtergronden van het Besluit bodemkwaliteit.

Dag 2: Verdieping: De verschillende aspecten van het keuren van grond, bagger en bouwstoffen: van kader en doelstelling tot en met de toetsing aan de eisen in het Besluit bodemkwaliteit.

Dag 3: Voor toezichthouders en handhavers: de verschillende wijze waarop het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gehandhaafd kán worden en gehandhaafd wordt, welke bevoegdheden een handhaver heeft en welke gegevens opvraagbaar zijn. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de recente ontwikkelingen en de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en tot slot worden vraagstukken vanuit de praktijk behandeld.


De cursusdagen zijn ook afzonderlijk te volgen indien gewenst. Iedere cursusdag biedt voldoende ruimte voor vragen en praktijkvoorbeelden.  Bij alle onderwerpen zullen voorbeelden uit de praktijk worden aangehaald waarbij de nadruk komt te liggen op de vertaalslag van wet- en regelgeving naar de praktijk.

 


<< terug naar cursusoverzicht

 

Optioneel: Tegen een kleine vergoeding kan voor de cursisten een lidmaatschap bij Schreurs Support worden afgesloten. Dit is een ideale manier om de cursisten ook in de komende periode te begeleiden in hun vraagstukken. Voor slechts €575,- (excl. BTW) kunt u 7 dagen per week terecht bij de helpdesk met uw vragen over bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen.

Doel en doelgroep

Het doel van de cursus is om een goede basis te vormen voor de toezichthouders die zelfstandig het veld in gaan en voor nieuwe toezichthouders, tevens kan de cursus een goede opfriscursus vormen voor ervaren toezichthouders.

Locatie

Seats2Meet, centraal station van 's-Hertogenbosch

Kosten

De kosten voor deze 3-daagse cursus bedragen €1.950,- (excl. BTW)
Indien 1 dag: € 845,00 (excl. BTW)

Duur

3 dagen van 09:00 - 16:00 uur

Resultaat

Per cursusdag ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname

Over ons

Schreurs Opleidingen is al jaren gespecialiseerd in wet- en regelgeving met betrekking tot grond, bouw- en afvalstoffen. De laatste jaren heeft deze kennis zich verder uitgebreid naar overige bodemgerelateerde vakgebieden. Deze kennis, gebundeld met de kennis van een aantal specialisten willen wij graag op diverse manieren delen door middel van cursussen, advies, software en nog veel meer. Interesse in wat Schreurs Groep voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Contact

Heeft u vragen over deze of een van onze andere cursussen/workshops? Neem dan gerust contact met ons op via info@schreurs-opleidingen.nl
Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier!

Programma

Dag 1; Algemene regels en uitgangspunten
 • Uitganspunten
  • Doelstelling en wettelijk kader Bbk
  • Achtergronden en uitgangspunten Bbk
  • Relatie Wet, Besluit, Regelingen, kwaliteitsborgingsdocumenten, normen, bestekken,
 • Definities en begrippen
  • Grond en baggerspecie
  • Bouwstof
  • Werk
  • Functioneel zijn van een toepassing
  • Wie is bevoegd gezag voor wat?
 • Kwaliteit van de uitvoering
  • Certificatie en erkenning personen en instellingen
  • Onafhankelijkheid
 • Bouwstoffen
  • Reikwijdte
  • Regels en vrijstellingen
  • Bepaling bouwstofkarakter materiaal
  • Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
  • Bepaling samenstelling en emissie
  • Toetsen aan de maximale waarden
  • Samenvoegen en splitsen partijen
  • IBC maatregelen
  • De tabellen met Maximale waarden en vele voetnoten
 • Grond & baggerspecie
  • Reikwijdte; nuttige toepassingen, wanneer is Bbk niet van toepassing
  • Beoordelingskaders; Generiek en gebiedspecifiek
  • Kwaliteitsverklaringen
  • Onderzoek grond en bodem, bodemtype correctie en standaard pakketten
  • Kwaliteitsklassen van de partij en van de bodem
  • Toetsen toepassen grond & bagger; Kader Algemeen
  • Grootschalige bodemtoepassing; toepassingseisen en toetsen GBT’s
  • Verspreiden van baggerspecie; over aangrenzend perceel en in oppervlaktewater
 
Dag 2; Toetsen
 • Samenstellingsanalyse, de uitloogproeven en de emissieberekeningen
  • Welke analyses moeten wanneer worden verricht
  • Wat houden de uitloogproeven in, wanneer welke proef inzetten?
  • Zijn verkorte proeven toegestaan, hoe om te gaan met beschikbaarheidsproef
  • Hoe en wanneer bepalen we de emissie; uitzonderingsregels en kritische punten?
  • Waar op letten bij de resultaten van het laboratorium
 • Toetsen bouwstoffen
  • Regels bij toepassen van bouwstoffen
  • Knelpunten
  • Toetsen bouwstoffen, nieuwe normen en regels
 • Toetsen grond & baggerspecie 
  • Berekeningswijze van de emissie, correctiewijzen lutum en organisch stof (nieuw)
  • Keuze uit de stoffenpakketten
  • Hoe om te gaan bodemkwaliteit en bodemfunctie
  • Toetsen in generiek kader; landbodem (nieuw)
  • Toetsen bij verspreiding baggerspecie
  • Toetsen bij toepassen in oppervlaktewateren
  • Toetsen bij Grootschalige bodemtoepassingen (GBT)
  • Wanneer wel en wanneer geen uitloogonderzoek
  • Toetsing grootschalige partijen
  • Opsplitsen en samenvoegen
 • Oefeningen

Dag 3; Handhaving

 • Besluit bodemkwaliteit
  • Definities en begrippen
  • Kwaliteit van de uitvoering
 • Handhaving Besluit bodemkwaliteit
  • Bevoegd gezag
  • Aandachtpunten bij de handhaving
  • Melding aan bevoegd gezag
 • Handhaving Besluit bodemkwaliteit
  • Handhaving van de kwaliteitsverklaring
  • Keuring door de handhaver
  • Jurisprudentie
 • Rol verschillende bevoegde gezagen en instanties (laatste ontwikkelingen)
  • ILenT
  • Gemeenten
  • Bodemplus
 • Casus en vragen uit de praktijk


<< terug naar cursusoverzicht

Extra ondersteuning nodig na het volgen van de cursus?
Met Schreurs Support ontvangt u dagelijkse ondersteuning bij de uitvoering van uw werkzaamheden. U heeft 7 dagen per week toegang tot onze deskundige en onafhankelijke helpdesk. Hier kunt u per mail of telefonisch terecht met al uw vragen over bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen. En dat voor slechts €575,- (excl. BTW) per jaar!! Onze specialiteit ligt hierbij op het gebied van wet- en regelgeving en het geven van praktisch antwoorden om hieraan te voldoen.

Altijd als eerste op de hoogte zijn van veranderingen in wet- en regelgeving? 
Wordt lid van Schreurs support en wij doen het voor u!