Free shipping

Besluit bodemkwaliteit voor toezichthouders en handhavers - 3 dagen

[Contact us for a price]
 

De cursus bodem en grond voor toezichthouders bestaat uit 3 dagen:

Dag 1: De algemene regels en achtergronden van het Besluit bodemkwaliteit (ook onder Omgevingswet).

Dag 2: Verdieping: De verschillende aspecten van het keuren van grond, bagger en bouwstoffen: van kader en doelstelling tot en met de toetsing aan de eisen in het Besluit bodemkwaliteit.

Dag 3: Voor toezichthouders en handhavers: de verschillende wijze waarop het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gehandhaafd kán worden en gehandhaafd wordt, welke bevoegdheden een handhaver heeft en welke gegevens opvraagbaar zijn. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de recente ontwikkelingen en de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en worden vraagstukken vanuit de praktijk behandeld. Tot slot zal korte een vertaalslag worden gegeven over alles straks wordt vormgegeven in de Omgevingswet. 

De cursusdagen zijn ook afzonderlijk te volgen indien gewenst. Echter indien er een voorkeur is voor het volgen van alleen de derde dag, wordt verwacht dat de cursist over voldoende basiskennis beschikt van het Besluit bodemkwaliteit. Iedere cursusdag biedt voldoende ruimte voor vragen, praktijkvoorbeelden en ineteractieve oefeningen.  Bij alle onderwerpen zullen voorbeelden uit de praktijk worden aangehaald waarbij de nadruk komt te liggen op de vertaalslag van wet- en regelgeving naar de praktijk.

Doelgroep
Het doel van de cursus is om een goede basis te vormen voor de toezichthouders die zelfstandig het veld in gaan en voor nieuwe toezichthouders, tevens kan de cursus een goede opfriscursus vormen voor ervaren toezichthouders.

Programma

Dag 1; Algemene regels en uitgangspunten

 • Uitganspunten
  • Doelstelling en wettelijk kader Bbk
  • Achtergronden en uitgangspunten Bbk
  • Relatie Omgevingswet, Besluit, Regelingen, kwaliteitsborgingsdocumenten, normen, bestekken

 • Definities en begrippen
  • Grond en baggerspecie
  • Bouwstof
  • Werk
  • Functioneel zijn van een toepassing
  • Wie is bevoegd gezag voor wat?

 • Kwaliteit van de uitvoering
  • Certificatie en erkenning personen en instellingen
  • Onafhankelijkheid

 • Bouwstoffen
  • Reikwijdte
  • Regels en vrijstellingen
  • Bepaling bouwstofkarakter materiaal
  • Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
  • Bepaling samenstelling en emissie
  • Toetsen aan de maximale waarden
  • Samenvoegen en splitsen partijen
  • IBC maatregelen
  • De tabellen met Maximale waarden en vele voetnoten

 • Grond & baggerspecie
  • Reikwijdte; nuttige toepassingen, wanneer is Bbk niet van toepassing
  • Beoordelingskaders; Generiek en gebiedspecifiek
  • Kwaliteitsverklaringen
  • Onderzoek grond en bodem, bodemtype correctie en standaard pakketten
  • Kwaliteitsklassen van de partij en van de bodem
  • Toetsen toepassen grond & bagger; Kader Algemeen
  • Grootschalige bodemtoepassing; toepassingseisen en toetsen GBT’s
  • Verspreiden van baggerspecie; over aangrenzend perceel en in oppervlaktewater

 
Dag 2; Toetsen

 • Besluit bodemkwaliteit in het kort
 • Analyses
  • Samenstelling
  • Uitloging, verschillende proeven
  • Rapportage- en bepalingsgrens
 • Toetsen bouwstoffen
  • Regels bij toepassen van bouwstoffen
  • Toetsen bouwstoffen, normen en regels
  • Oefening
 • Toetsen grond & baggerspecie 
  • Splitsen en samenvoegen
  • Hoe om te gaan bodemkwaliteit en bodemfunctie
  • Keuze uit de stoffenpakketten
  • Toetsen in generiek kader; landbodem
  • Toetsen bij verspreiding baggerspecie
  • Toetsen bij toepassen in oppervlaktewateren
  • Toetsen bij Grootschalige bodemtoepassingen (GBT)
  • Wanneer wel en wanneer geen uitloogonderzoek
  • Diverse oefeningen / casussen

Dag 3; Handhaving

 • Besluit bodemkwaliteit
  • Definities en begrippen
  • Omgevingswet
  • Kwaliteit van de uitvoering  (hele korte herhaling Bbk)

 • Handhaving Besluit bodemkwaliteit & Omgevingswet 
  • Bevoegd gezag
  • Aandachtpunten bij de handhaving
  • Melding aan bevoegd gezag
   • Handhaving van de kwaliteitsverklaring
   • Keuring door de handhaver
   • Jurisprudentie

 • Rol verschillende bevoegde gezagen en instanties (laatste ontwikkelingen)
  • ILenT
  • Gemeenten
  • Bodemplus

 • Casus en vragen uit de praktijk
 • 11, 18 en 20 april 2023

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur: 3 dagen van 09:00 - 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 1.979,- excl. btw

 

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Meld u aan voor deze cursus via onderstaande knop met vermelding van de startdatum:

 

Docent uitstekend!
Docent weet erg veel, chapeau!
Write a review