[Contact us for a price]
Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft chemieconcern 3M officieel aansprakelijk gesteld voor de PFAS-schade die de...
 

[Contact us for a price]
De CROW-richtlijn 'Werken in en met verontreinigde bodem' is online geactualiseerd. De richtlijn is van toepassing op alle werkzaamheden die...
 

[Contact us for a price]
Jaarverslag 2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het Jaarverslag gaat over de activiteiten en resultaten van de ILT in...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Afbraak van polyacrylamide en mogelijke vorming acrylamide in diepe plassen.
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen beantwoordde op 5 april 2023 Kamervragen over het bericht: ‘Schone as van afval legt het af tegen goedkopere vuile...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het vervolgproces van de inwerkingtreding van...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'PFAS-forurening konstateret på flere kyster...
 

[Contact us for a price]
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signaleert dat de wettelijke regels voor het gebruik van staalslakken de risico’s voor mens en...
 

[Contact us for a price]
Op 19 april 2023 is de   Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023   in de Staatscourant gepubliceerd. Via deze...
 

[Contact us for a price]
Bij besluit van 24 november 2020 heeft het college afwijzend beslist op het verzoek van de Stichting om handhavend op te treden tegen het...
 [Contact us for a price]
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT geeft antwoord op kamervragen over het artikel 'Schone as van afval legt het af tegen de...
 

[Contact us for a price]
In het kort Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) voor. In de Rbk...
 

[Contact us for a price]
Het Directeurenoverleg Bodem heeft de voortgangsrapportage over de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s...
 

[Contact us for a price]
Op maandag 27 maart is de publieke consultatie gestart van 2 catalogi binnen het domein Grondwatermonitoring. Het doel van...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek 'Gif in de grond' en waterkwaliteit. Het Tweede...
 

[Contact us for a price]
In het overgangsrecht van de Aanvullingswet bodem ontbreekt in een set wetsartikelen per abuis één verwijzing. Het gevolg van het ontbreken...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief 'Water en Bodem...
 

[Contact us for a price]
De rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2021’ is gepubliceerd. In 2021 is vrijwel evenveel gft gecomposteerd als...
 

[Contact us for a price]
Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op donderdag 16 maart 2023 het Koninklijk Besluit...
 

[Contact us for a price]
De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2014. Na een hoofdelijke stemming bleek...
 

[Contact us for a price]
De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 7 maart over de inwerkingtreding van de Omgevingswet met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over toezeggingen die gedaan zijn tijdens het...
 

[Contact us for a price]
et ministerie neemt de taken over van de TloKB, waaronder het toetsen van normdocumenten....