Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

[Contact us for a price]
In de Kamer leeft echter de wens dat de ICT-problemen bij het digitale loket voor omgevingsvergunningen eerst moeten zijn opgelost voordat de wet op 1 januari aanstaande kan ingaan. In oktober worden onder meer de uitkomsten verwacht van een onderzoek van het Adviescollege ICT-toetsing. Dat is het moment waarop een meerderheid van de Kamer definitief wil besluiten over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Van stemming over het ontwerp-koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de Omgevingswet is dus vooralsnog geen sprake.
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de kritieke tijdlijn inzake inwerkingtreding...
 

[Contact us for a price]
Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het achterhouden van informatie in de granulietzaak en het toevoegen van bodemvreemd materiaal...
 


[Contact us for a price]
De vaste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en...
 

[Contact us for a price]
Uit de conclusies per onderzoek blijkt dat de metingen van PFAS in het water van de Westerschelde geen aanleiding geven om de planning van de ontpoldering van de Hedwigepolder aan te passen
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de tussenrapportage ten aanzien van de Quick Scan Go Live...
 

[Contact us for a price]
Er moeten betrouwbare standaardtechnieken worden ontwikkeld om microplastics in de bodem te analyseren. Dat blijkt uit een literatuurreview...
 

[Contact us for a price]
Nieuwe rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020’ gepubliceerd. De cijfers over 2020 laten zien dat 9% meer...
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk). In de Rbk staan...
 


[Contact us for a price]
Deze maand en voor 1 juli 2022 dient er een definitief belsuit te worden genomen om de inwerkingtreding van de Omgevingswet te realiseren...
 

[Contact us for a price]
Minister Van der Wal-Zeggelink informeert de Tweede Kamer over de uitvoering motie Beckerman-Hagen inzake PFAS en Hedwigepolder....
 

[Contact us for a price]
In 2021 is ruim 1,8 miljoen ton verontreinigde grond procesmatig gereinigd. Ten opzichte van het vorige jaar 2020 betekent dit een flinke...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de maandrapportage aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt zijn reactie op een verzoek van het Eerste Kamerlid Nicolaï (PvdD) om...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de besluitvorming van de inwerkingtreding van...
 

[Contact us for a price]
Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 bevat technische wijzigingen in met name de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Daarbij gaat het om juridisch-technische reparaties van onvolkomenheden van niet-beleidsmatige aard.
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de inwerkingtreding van de...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Het programma Bodembeheer van de Toekomst ondersteunt gemeenten en omgevingsdiensten bij het opnemen van regels over de...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer 2 handreikingen voor de circulaire economie. Daarnaast informeert zij de Kamer over...
 

[Contact us for a price]
Jaarlijks wordt de voortgang van de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s gemonitord. Het Directeurenoverleg Bodem stelde op 11 april 2022 de rapportage over 2021 vast.
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van hhet bericht 'Slib storten in diepe plas zorgt niet...