[Contact us for a price]
In de afweging met de interbestuurlijke partijen heeft het belang van duidelijkheid en zorgvuldigheid vooropgestaan. Daarom is er brede...
 

[Contact us for a price]
Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de...
 

[Contact us for a price]
De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) is op 19 januari 2023 in de Staatscourant geplaatst. De huidige Regeling...
 

[Contact us for a price]
Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond. Zij...
 

[Contact us for a price]
De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2023 omhoog naar €35,70 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer documenten over de aanpak van het Indringend Ketentesten...
 

[Contact us for a price]
ECLI:NL:RBDHA:2022:14578 Project Afsluitdijk. Afvalstoffen. Overtreding van de Wabo in samenhang gelezen met het Bor. De bouwstoffen en...
 

[Contact us for a price]
In deze kamerbrief wordt eerst ingegaan op de gemaakte bestuurlijke afspraken, vervolgens op de verdeling van de middelen voor o.a....
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de   Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006...
 

[Contact us for a price]
In een circulaire economie worden bouwmaterialen langer en op nieuwe manieren hergebruikt. Dat is duurzaam, maar in bouwmaterialen kunnen...
 

[Contact us for a price]
Impact voor beleidsdomein Bodem genoemd: De Omgevingswet kent een andere benadering van bodemkwaliteit en bodemverontreiniging dan de Wet...
 

[Contact us for a price]
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet als BBT-document (beste...
 

[Contact us for a price]
Minister Adema (mLNV) informeert de Tweede Kamer over de Diverse onderwerpen mestbeleid. "Recente ontwikkelingen in het mestbeleid...
 

[Contact us for a price]
Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Natuur en Stikstof, informeren de kamer over de derde publicatie van de...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer  over de stand van zaken van enkele ontwikkelingen op het gebied van water. Ook gaat hij...
 

[Contact us for a price]
Op 20 oktober 2022 is de internetconsultatie gestart van het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023. Iedereen die dat wil, kan tot...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de publieke consultatie van de Europese Commissie (EC) over...
 

[Contact us for a price]
In reactie op het  RIVM-rapport  over PFAS in drinkwater, laat minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vergunningen aanpassen voor...
 

[Contact us for a price]
Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij...
 

[Contact us for a price]
Op aandringen van de provincies wordt de invoering van de Omgevingswet  met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2023.
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) deelt de planning voor de toegezegde voortgangsbrief over de Omgevingswet met...
 

[Contact us for a price]
Beslisnota bij Kamerbrief Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving in...
 

[Contact us for a price]
Op 26 september 2022 is een   wijziging van de Regeling bodemkwaliteit   in de Staatscourant geplaatst. Met deze wijziging is...
 

[Contact us for a price]