Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de Milieuraad van 20 december 2021....
 

[Contact us for a price]
Minister Ollongren, VNG, IPO en Unie van Waterschappen blijven aankoersen op een verantwoorde inwerkingtreding van de...
 


[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen beperkte aanpassingen in het handelingskader voor PFAS....
 


[Contact us for a price]
Last onder dwangsom in verband met overtreding van de toegestane maximale hoeveelheid opgeslagen thermisch gereinigde grond binnen de...
 

[Contact us for a price]
De op 17 november gepubliceerde EU Bodemstrategie onderstreept de baten van gezonde bodems voor de samenleving. De strategie geeft acties en...
 

[Contact us for a price]
Voor het Wetgevingsoverleg Water van 22 november 2021 a.s.wordt de tweede kamer geinformeerd door DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN...
 


[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Toepassing van thermisch gereinigde grond' van het Rijksinstituut...
 

[Contact us for a price]
Minister Ollongren (BZK) deelt de stand van zaken van de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet met de Tweede Kamer. De Eerste...
 


[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Plastic en andere chemische stoffen stapelen...
 [Contact us for a price]
Overzicht van contactgegevens van bevoegde overheden in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De contactgegevens worden gebruikt bij...
 

[Contact us for a price]
Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. "Met deze brief...
 


[Contact us for a price]
Het  RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   gaat vervolgonderzoek doen naar thermisch gereinigde grond (TGG) in...
 

[Contact us for a price]
De Europese Commissie consulteert sinds juli 2021 over de lijsten met stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen. De herziening...
 

[Contact us for a price]
De handreikingen voor onderzoek naar de aanwezigheid van diffuus lood in de bodem zijn herzien. Overheden en adviesbureaus werken sinds 2018...
 


[Contact us for a price]
Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) nagegaan of het...