[Contact us for a price]
Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken en ontwikkelingen in het waterdomein. Onder meer waterveiligheid,...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft antwoorden gegeven op 6 Kamervragen over de classificatie van...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van circulaire economie. Hij bespreekt de verwachte...
 

[Contact us for a price]
Er is een nieuwe, aangepaste handreiking gepubliceerd voor de registratie van beperkingenbesluiten voor bodem onder de...
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijzigingsregeling voor van de Regeling bodemkwaliteit 2022. De Regeling...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft recentelijk besloten dat er een landelijke...
 

[Contact us for a price]
In het   jaaroverzicht   van Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond over 2023 vindt u de resultaten van onze bijdrage...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Scenariostudie grondstoffenwinning' en de cijfers van het Centraal...
 

[Contact us for a price]
De conclusie is dat het eerste kwartaal over het algemeen rustig is verlopen wordt mede onderbouwd vanuit de monitoring van het DSO, de...
 

[Contact us for a price]
De Omgevingswet is nu ruim 100 dagen in werking. Wat zijn de eerste ervaringen met de regels voor bodem onder de nieuwe wet?...
 

[Contact us for a price]
Jaarlijks wordt de voortgang van de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s gemonitord. Het...
 


[Contact us for a price]
Op woensdag 21 februari start de publieke consultatie voor de twee volledige catalogi voor het domein Milieukwaliteit:...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over de implementatie (in het bijzonder de monitoring en evaluatie) van de Omgevingswet. De vragen...
 

[Contact us for a price]
Er is een nieuwe pagina ontwikkeld over de regels omtrent het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (BZK) beschrijft hoe hij de Tweede Kamer op de hoogte houdt van de invoering van de Omgevingswet en eventuele knelpunten...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de Verzamelbrief bodem en ondergrond. Het gaat daarbij...
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van een aantal Besluiten die horen bij de Omgevingswet. Het gaat...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen beperkte aanpassingen in het handelingskader voor PFAS....
 

[Contact us for a price]
SIKB heeft de Handhavings UitvoeringsMethode Bodembeheer (HUM Bodembeheer) uitgebracht. Het is een handreiking voor toezicht...
 

[Contact us for a price]
Wij wensen al onze gewaardeerde klanten een voorspoedig en succesvol 2024! Een spannend jaar waarin de Omgevingswet zal domineren. Wij...
 

[Contact us for a price]
Het document bevat een aangepast handelingskader voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. De aanpassing geldt vanaf 1 januari...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en...
 

[Contact us for a price]
De Omgevingswet 2024 Video | 27-12-2023 Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. U krijgt met de Omgevingswet te maken...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage 'PFAS in zeeschuim in Nederland' van het Rijksinstituut voor...