Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search

[Contact us for a price]
Schreurs Opleidingen Catalogus 2016 from Desiree Maes-Zontrop
 

[Contact us for a price]
Wijziging van de regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten 2016.2) en enkele andere ministeriële...
 [Contact us for a price]
2e deelbesluit Wob-verzoek rapportage ILT over certificaten Verordening bouwproducten De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft...
 

[Contact us for a price]
Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) geeft duidelijkheid over de verhouding tussen de CE-markering en de andere keurmerken op...
 


[Contact us for a price]
Onderstaande schema’s bieden houvast bij de aanpak van verontreinigde (spoed)locaties. Afhankelijk van de fase, onderzoek of...
 

[Contact us for a price]
De Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervangt materieel de Wet bodembescherming. Het kabinet werkt op dit moment aan voorstellen voor...
 

[Contact us for a price]
Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de wet- en regelgeving met betrekking tot bagger en diepe plassen. Onderwerpen die aan...
 

[Contact us for a price]
Twee nationale milieunormen aangepast aan Europese normen 07-10-2014 In recente jaren is er een aantal Europese normen ontwikkeld...
 

[Contact us for a price]
Twee nationale milieunormen aangepast aan Europese normen 07-10-2014 In recente jaren is er een aantal Europese normen ontwikkeld...
 

[Contact us for a price]
Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de nieuwe NEN normen voor asbestonderzoek in grond en puin. Onderwerpen die aan bod komen...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Momenteel wordt er gewerkt aan de zogeheten modernisering van de BRL 9335. Afgelopen Juli is er een actualisatie van kracht geworden waar in...
 

[Contact us for a price]
In deze brief informeer ik u over de aanpak van strijdige en discutabele certificaten ten opzichte van de Europese...
 

[Contact us for a price]
  Wie kennis bezit heeft het...
 

[Contact us for a price]
LievenseCSO heeft kennis, kwaliteit en betrokkenheid bij het vak hoog in het vaandel staan en daarom Schreurs Opleidingen gevraagd dit een nog structureler onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering te maken. Het Vakmanschap-traject van Schreurs sluit hier perfect bij aan!
Als ‘kick-off’ van dit traject is er op 16 oktober op het ENKA-terrein te Ede een cursusdag georganiseerd voor alle medewerkers van LievenseCSO Milieu.
 

[Contact us for a price]
Wie kennis bezit heeft het...
 

[Contact us for a price]
Schreurs Opleidingen, snel weer up-to-date! Wil je een keer bijgepraat worden over de nieuwste wet- en regelgeving of de op komst zijnde...
 

[Contact us for a price]
  Wie kennis bezit heeft het...
 


[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
  Wie kennis bezit heeft het...
 

[Contact us for a price]
  Wie kennis bezit heeft het...