[Contact us for a price]
Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de...
 

[Contact us for a price]
De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) is op 19 januari 2023 in de Staatscourant geplaatst. De huidige Regeling...
 

[Contact us for a price]
Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond. Zij...
 

[Contact us for a price]
De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2023 omhoog naar €35,70 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer documenten over de aanpak van het Indringend Ketentesten...
 

[Contact us for a price]
ECLI:NL:RBDHA:2022:14578 Project Afsluitdijk. Afvalstoffen. Overtreding van de Wabo in samenhang gelezen met het Bor. De bouwstoffen en...
 

[Contact us for a price]
In deze kamerbrief wordt eerst ingegaan op de gemaakte bestuurlijke afspraken, vervolgens op de verdeling van de middelen voor o.a....
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de   Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006...
 

[Contact us for a price]
In een circulaire economie worden bouwmaterialen langer en op nieuwe manieren hergebruikt. Dat is duurzaam, maar in bouwmaterialen kunnen...
 

[Contact us for a price]
Impact voor beleidsdomein Bodem genoemd: De Omgevingswet kent een andere benadering van bodemkwaliteit en bodemverontreiniging dan de Wet...
 

[Contact us for a price]
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet als BBT-document (beste...
 

[Contact us for a price]
Minister Adema (mLNV) informeert de Tweede Kamer over de Diverse onderwerpen mestbeleid. "Recente ontwikkelingen in het mestbeleid...
 

[Contact us for a price]
Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Natuur en Stikstof, informeren de kamer over de derde publicatie van de...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer  over de stand van zaken van enkele ontwikkelingen op het gebied van water. Ook gaat hij...
 

[Contact us for a price]
Op 20 oktober 2022 is de internetconsultatie gestart van het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023. Iedereen die dat wil, kan tot...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de publieke consultatie van de Europese Commissie (EC) over...
 

[Contact us for a price]
In reactie op het  RIVM-rapport  over PFAS in drinkwater, laat minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vergunningen aanpassen voor...
 

[Contact us for a price]
Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij...
 

[Contact us for a price]
Op aandringen van de provincies wordt de invoering van de Omgevingswet  met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2023.
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) deelt de planning voor de toegezegde voortgangsbrief over de Omgevingswet met...
 

[Contact us for a price]
Beslisnota bij Kamerbrief Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving in...
 

[Contact us for a price]
Op 26 september 2022 is een   wijziging van de Regeling bodemkwaliteit   in de Staatscourant geplaatst. Met deze wijziging is...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vragen zijn gesteld door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.