[Contact us for a price]
Deze maand en voor 1 juli 2022 dient er een definitief belsuit te worden genomen om de inwerkingtreding van de Omgevingswet te realiseren...
 

[Contact us for a price]
Minister Van der Wal-Zeggelink informeert de Tweede Kamer over de uitvoering motie Beckerman-Hagen inzake PFAS en Hedwigepolder....
 

[Contact us for a price]
In 2021 is ruim 1,8 miljoen ton verontreinigde grond procesmatig gereinigd. Ten opzichte van het vorige jaar 2020 betekent dit een flinke...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de maandrapportage aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt zijn reactie op een verzoek van het Eerste Kamerlid Nicolaï (PvdD) om...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de besluitvorming van de inwerkingtreding van...
 

[Contact us for a price]
Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 bevat technische wijzigingen in met name de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Daarbij gaat het om juridisch-technische reparaties van onvolkomenheden van niet-beleidsmatige aard.
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de inwerkingtreding van de...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Het programma Bodembeheer van de Toekomst ondersteunt gemeenten en omgevingsdiensten bij het opnemen van regels over de...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer 2 handreikingen voor de circulaire economie. Daarnaast informeert zij de Kamer over...
 

[Contact us for a price]
Jaarlijks wordt de voortgang van de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s gemonitord. Het Directeurenoverleg Bodem stelde op 11 april 2022 de rapportage over 2021 vast.
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van hhet bericht 'Slib storten in diepe plas zorgt niet...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het plan van aanpak van de taskforce herinrichting bodemstelsel voor verbeteringen in...
 

[Contact us for a price]
Antwoorden Kamervragen over PFAS in de Westerschelde Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorde op...
 

[Contact us for a price]
In de   ‘Factsheet verspreidingsbeleid’ is het beleid voor het verspreiden van baggerspecie op de landbodem na de...
 

[Contact us for a price]
Die bepaling, dat KB, dat koninklijk besluit, zou ik op korte termijn willen slaan en de inwerkingtredingsdatum zou ik willen bepalen op 1 januari 2023. Eigenlijk zou het debat van vandaag met name daarover kunnen gaan, want de wetgeving zelf is natuurlijk al uitbundig behandeld in de afgelopen tien jaar.
 

[Contact us for a price]
Er is een bodemkwaliteitskaart  opgesteld om het transport van de grond die vrijkomt bij het versterken van de dijk ter plaatse op een...
 [Contact us for a price]
Voor 2022 staan er verschillende werkzaamheden op het programma in het project verruiming Twentekanaal. Naast het vervangen...
 

[Contact us for a price]
2022Z03024 (ingezonden 17 februari 2022) Vragen van lid Hagen (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op het advies van het Adviescollege ICT-toetsing over de haalbaarheid...
 

[Contact us for a price]
Ook in 2022 gaan wij verder om onze leden en klanten te helpen bij het up-2-date houden van bodemkennis. De nieuwe Schreurs Bodem Quest...