Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search

[Contact us for a price]
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt het Besluit basisregistratie ondergrond voor dat betrekking heeft op de derde tranche...
 

[Contact us for a price]
Naar aanleiding van de maatregelen, bepaald vanuit de overheid, hebben wij besloten alle cursussen die gepland stonden tot 6 april, te verplaatsen naar een...
 

[Contact us for a price]
In de  jaarrapportage   van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2019 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in...
 

[Contact us for a price]
Wet van 19 februari 2020 tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het...
 

[Contact us for a price]
Rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2018’ gepubliceerd De gegevens over 2018 laten zien dat de hoeveelheid gecomposteerd...
 

[Contact us for a price]
In Nederland is de bodem op verschillende plekken verontreinigd met PFAS. Meestal gaat het om lage concentraties die geen probleem vormen voor de...
 

[Contact us for a price]
Op 6 februari jl. wijdde het televisieprogramma Zembla een uitzending aan het gebruik van granuliet in het verondiepingsproject ‘Over de Maas’. De...
 

[Contact us for a price]
Nieuwe consultatie beschikbaar Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de concept...
 

[Contact us for a price]
Polyfluoroalkyl substances, or PFAS, are a group of man-made chemicals that includes perfluorooctanoic acid (PFOA), perfluorooctane sulfonate (PFOS),...
 

[Contact us for a price]
Nieuwe consultatie beschikbaar Verzamelregeling implementatie kaderrichtlijn afvalstoffen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt...
 

[Contact us for a price]
Op 18 februari 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. De Aanvullingswet bodem en geluid...
 

[Contact us for a price]
Op 13 februari 2020 heeft de minister voor Milieu en Wonen een   kamerbrief   over de voortgang van de aanpak van PFAS in bodem verstuurd. In...
 

[Contact us for a price]
februari 2020 Dinsdag 11 februari debatteerde de Eerste Kamer met minister Van Veldhoven (voor Milieu en Wonen) over de   Aanvullingswet bodem...
 

[Contact us for a price]
Hierbij presenteert Rijkswaterstaat Bodem+ het  Jaarwerkplan Bodem+   in de vorm van een online magazine. Het jaarwerkplan 2020 geeft de...
 

[Contact us for a price]
De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke...
 

[Contact us for a price]
11 februari 2020 Volgens minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen), vinden bouwprojecten en werkzaamheden rondom waterveiligheid...
 

[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven stuurt de antwoorden op feitelijke vragen over het geactualiseerde tijdelijke handelingskader PAS naar de Tweede Kamer....
 

[Contact us for a price]
Meer aandacht voor bodem en ondergrond in omgevingsvisie nodig! Het is niet de standaard om bodem en ondergrond mee te nemen in ruimtelijk beleid...
 

[Contact us for a price]
Januari 2020 Minister Van Veldhoven beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het...
 

[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de ontwikkeling van de BRO volgens planning verloopt. Ook...
 

[Contact us for a price]
Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door de werkgroep PFAS het   Model Beleid toepassen PFAS houdende grond...
 

[Contact us for a price]
Deze handreiking is een hulpmiddel voor alle overheden bij het begrijpen van de inhoud en de bedoeling van het nieuwe stelsel van de...
 

[Contact us for a price]
KANKERVERWEKKENDE STOFFEN EN PROCESSEN Elk jaar sterven zo’n 3000 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen door stoffenblootstelling. Deze...
 

[Contact us for a price]
December 2019 Reageer op de ontwerp-Wijzigingsbladen Mede ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet heeft het CCvD/AC Bodembeheer een...
 

[Contact us for a price]
December 2019 Minister van Wonen en Milieu Van Veldhoven beantwoordde op 19 december 2019 Kamervragen over problemen met de toepassing...