[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Verantwoording van de uitgaven in 2020 die vallen onder hoofdstuk XII van de Rijksbegroting. Infrastructuur en Waterstaat...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de signaalrapportage ' Risico’s bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen' van de Inspectie...
 


[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Het Ministerie van  IenW  Infrastructuur en Waterstaat  heeft het  RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   gevraagd om...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Minister Ollengren heeft een brief naar de tweede kamer verstuurd met daarin de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Zij geeft...
 [Contact us for a price]
 [Contact us for a price]
  De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet bevat regels voor het gebruik van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het...
 

[Contact us for a price]
30 015                  Bodembeleid Nr. 98                   Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de...
 


[Contact us for a price]
Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het maatregelenpakket voor de stikstof- en PFAS-problematiek. Het verzoek is...
 

[Contact us for a price]
 


[Contact us for a price]
Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is op 25 februari 2021 gepubliceerd in  het Staatsblad (verwijst naar een andere website) . Met...
 

[Contact us for a price]
De Eerste Kamer heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wet, 1...
 
[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een Nota van Antwoord over de 2e tussentijdse wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) naar...