Bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie

[Contact us for a price]
 

Er is een nieuwe pagina ontwikkeld over de regels omtrent het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie. Op deze pagina wordt ingegaan op het gedeeltelijke overgangsrecht voor de bouwverordening en de bruidsschatregels voor het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie.

Voor het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie gelden er sinds 1 januari 2024 regels uit het omgevingsplan. Het gaat hier om de zogenaamde bruidsschatregels. Naast deze bruidsschatregels is er een aanvullende overgangsrechtelijke voorziening getroffen via de vangnetregeling voor een specifieke bepaling uit de bouwverordening.

Deze bepaling uit de bouwverordening ging over bouwen op verontreinigde bodem (artikel 2.4.2 van de Model Bouwverordening van de VNG). Hierdoor kan de gemeente aanvullende voorschriften aan de vergunning verbinden als er een vermoeden is dat er schade of een gevaar voor de gezondheid van de gebruikers van het te bouwen bouwwerk is te verwachten.

Overgangsrecht (Overgangsrecht_bouwverordening_en_bruidsschatregels_bouwen_bodemgevoelig_gebouw_op_een_bodemgevoelig, 150 Kb) [Download]