BRL SIKB 1000

[Contact us for a price]
 

Samenvatting

Het Besluit bodemkwaliteit, de NTA 7900 Monsterneming, accreditering / certificering volgens AS1000 /  BRL1000, Kwaliteit bewakingspunten, de strategie, de uitvoering en de verslaglegging van monsterneming, monsterneming van grond, van niet-vormgegeven en van vormgegeven bouwstoffen, monsterneming van materiaalstromen en statische partijen en het opstellen van een monsternemingsplan

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor veldmedewerkers en projectleiders.
De cursus is zodanig opgezet dat de 1e dag voldoende is voor de veldmedewerkers die alleen grond of N-bouwstoffen bemonsteren.

Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW). 

Programma   

 • Het Besluit bodemkwaliteit en de monsterneming
  • Uitgangspunten en algemene regels
  • Proeven, analyses en monsterneming
 • Accreditatie/certificatie monsterneming conform AS/BRL1000
  • Accreditatie/certificatie conform AS1000 resp. BRL1000
  • Welke eisen worden gesteld aan de monsternemers en projectleiders?
  • Eisen aan de offerte en rapportage
  • Eisen aan de uitbesteding en inhuur personeel
  • Kwaliteitsbewakingspunten bij de monsterneming
  • 1e en 2e lijnscontrole
 • Monsterneming van grond (G) en niet-vormgegeven (N) bouwstoffen
  • Minimale en effectieve greep- en monstergrootte
  • Aselecte monsterneming
  • Statische partijen (coördinatiestelsel, depot, in situ)
  • Materiaalstromen (transportband, stortstroom)
  • Monstervoorbehandeling en monsteroverdracht
  • Oefeningen
 • SIKB BRL/AS 1000 en protocollen 1001 en 1002
 • Inhoud monsternemingformulieren

 

NIEUWS

No posts found

Write a review