BRL SIKB 12000; Tijdelijke grondwaterbemalingen

[Contact us for a price]
 

Samenvatting
Doel van de BRL 12000 is de kans op schade bij tijdelijke grondwaterbemaling, ook wel bronbemaling genoemd, te verkleinen door de risico’s in beeld te brengen en beheersbaar te maken. Denk bij tijdelijke grondwaterbemalingen aan het droog houden van een bouwput in het kader van de bouw van bijvoorbeeld een parkeerkelder of van een sleuf in het kader van de aanleg van een gasleiding.

De documenten hebben betrekking op het verbeteren van de kwaliteit van voorbereiding, aansturing en uitvoering van tijdelijke grondwaterbemalingen.

 Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW).

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft/krijgt met een tijdelijke grondwateronttrekking. De cursus is zo opgezet dat na het volgen ervan, de opgedane kennis direct in praktijk kan worden toegepast/herkend, doordat op heldere wijze duidelijk wordt gemaakt (en aangevuld met praktijkvoorbeelden) hoe de theorie zich in werkelijkheid openbaart.  De partijen die betrokken zijn bij tijdelijke grondwateronttrekkingen zijn de initiatiefnemers (projectontwikkelaars), werkvoorbereiders en uitvoerders (aannemers), adviseurs, bronbemalers en handhavers, vergunningverleners (bevoegd gezag).

 

Programma

 • Inleiding bemaling
 • Soorten bemalingen
  • Onttrekkingssystemen
  • Retoursystemen
  • Overige lozingsmogelijkheden
 • Bodemopbouw versus type bemaling
  • Regio gebonden bemalingssystemen
  • Effecten op de omgeving
 • Wet- en regelgeving
  • Verschillende bevoegde gezagen (ILT, Provincie, Waterschap, ed.)
  • De Waterwet
 • Ontstaan BRL SIKB 12000 met de protocollen
  • Verlagen faalkosten
  • Initiatienemers
 • Protocollen
  • 12010: Voorbereiden melding of vergunning
  • 12020: Voorbereiden technische uitvoering
  • 12030: Uitvoeren bemaling
  • 12040: Aansturen bemaling
NIEUWS

No posts found

Write a review