Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

BRL 2000; Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek


 

Samenvatting

De BRL-SIKB 2000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, beschikt over de benodigde opleiding, kennis en ervaring die nodig zijn voor het naar behoren uitvoeren van de werkzaamheden. Deze cursus beoogt medewerkers inhoudelijke kennis bij te brengen van de voor de werkzaamheden relevante wettelijke kaders, normen, protocollen en uitvoeringspraktijk. Aan bod komen o.a. de achtergronden en gevolgen van het Besluit bodemkwaliteit, de opbouw en inhoud (op hoofdlijnen) van de BRL SIKB 2000, de eisen aan het kwaliteitssysteem en de algemene eisen ten aanzien van organisatie en personeel, betrokken bij de uitvoering. Hiernaast komen de voorbereiding, aansturing en uitvoering van veldwerk uitgebreid aan bod en wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de uitvoeringseisen zoals deze in de protocollen 2001 en 2002 zijn opgenomen. Hiernaast worden de protocollen 2003 en 2018 op hoofdlijnen behandeld en wordt ingegaan op de veldwerkregistraties en rapportage aan de opdrachtgever.


<< terug naar cursusoverzicht

Doelgroep

Personeel dat betrokken is bij de aansturing, uitvoering en rapportage van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek onder de BRL SIKB 2000 / AS SIKB 2000. De cursus is hiernaast tevens interessant voor personeel dat betrokken is bij het opzetten, controleren en/of het in stand houden van het kwaliteitszorgsysteem op basis van de desbetreffende beoordelingsrichtlijn.

Locatie

Seats2Meet, centraal station van 's-Hertogenbosch

Kosten

Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW). 

Duur

1 dag van 09:00 - 16:00 uur

Resultaat

Bewijs van deelname

Over ons

Schreurs Opleidingen is al jaren gespecialiseerd in wet- en regelgeving met betrekking tot grond, bouw- en afvalstoffen. De laatste jaren heeft deze kennis zich verder uitgebreid naar overige bodemgerelateerde vakgebieden. Deze kennis, gebundeld met de kennis van een aantal specialisten willen wij graag op diverse manieren delen door middel van cursussen, advies, software en nog veel meer. Interesse in wat Schreurs Groep voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Contact

Heeft u vragen over deze of een van onze andere cursussen/workshops? Neem dan gerust contact met ons op via info@schreurs-opleidingen.nl
Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier!

Programma 

 • Inleiding
  • KWALIBO en bodemonderzoek
 • De BRL SIKB 2000 op hoofdlijnen
  • opzet van de BRL
  • toepassingsgebied
  • opdrachtvorming en rapportage
  • voorbereiding en uitvoering veldwerk
  • organisatie en vakbekwaamheid
  • kwaliteitssysteem
  • kwaliteitscontrole (audits, veldinspectie, boorbeschrijvingen, blanco’s)
  • inkoop en beheer materiaal en materieel
 •  Certificatietraject
  • eisen aan CI
  • werkwijze bij initiële en periodieke beoordelingen
  • sanctiereglement
 • Protocollen
 • Uitvoering en registratie van veldwerk
  • Protocol 2001: handboringen, peilbuizen en grondmonsters
  • Protocol 2002: het nemen van grondwatermonsters
  • Protocol 2003: waterbodemonderzoek
  • Protocol 2018: asbest in bodem
 • Veiligheid bij de uitvoering van veldwerk
  • eisen BRL SIKB 2000
  • CROW publicatie 132: Werken in en met verontreinigde grond

<< terug naar cursusoverzicht

Extra ondersteuning nodig na het volgen van de cursus?
Met Schreurs Support ontvangt u dagelijkse ondersteuning bij de uitvoering van uw werkzaamheden. U heeft 7 dagen per week toegang tot onze deskundige en onafhankelijke helpdesk. Hier kunt u per mail of telefonisch terecht met al uw vragen over bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen. En dat voor slechts €575,- (excl. BTW) per jaar!! Onze specialiteit ligt hierbij op het gebied van wet- en regelgeving en het geven van praktisch antwoorden om hieraan te voldoen.

Altijd als eerste op de hoogte zijn van veranderingen in wet- en regelgeving? 
Wordt lid van Schreurs support en wij doen het voor u!