BRL SIKB 2100; mechanisch boren

[Contact us for a price]
 

Mechanische boringen komen veelvuldig voor: ze zijn onder andere voor milieukundig- of geohydrologisch onderzoek, voor de aanleg van bodemenergiesystemen en voor het plaatsen van bemalingen. Voor diverse toepassingen van mechanische boringen is het vereist dat het uitvoerende bureau hiervoor gecertificeerd én erkend is. Welke dit zijn is expliciet vastgelegd in de BRL SIKB 2100. Ook zijn in deze beoordelingsrichtlijn de eisen aan de organisatie vastgelegd alsmede de eisen aan het proces van mechanisch boren, van lopend van opdrachtvorming tot rapportage.

Het goed uitvoeren van mechanische boringen is o.a. van groot belang om betrouwbare resultaten te verkrijgen én om verspreiding van verontreinigingen te voorkomen. Er komt in de praktijk heel wat bij kijken om dit goed, verantwoord en veilig uit te voeren.

In de cursus “Mechanisch Boren” wordt aandacht besteed aan de wettelijke status van de BRL SIKB 2100, de relatie met het Besluit bodemkwaliteit, de samenhang met andere BRL SIKB normen en natuurlijk aan de eisen die de BRL stelt aan de organisatie. Hiernaast wordt uitgebreid ingegaan op de meer technische eisen waaraan mechanische boringen moeten voldoen, conform protocol 2101.

Programma

 • Inleiding
  • Wettelijk kader (hoofdlijnen Kwalibo en Bbk)
  • Relatie met andere normen en richtlijnen
 • BRL SIKB 2100
  • Hoofdlijnen van het schema / eisen BRL SIKB 2100
 • Protocol 2101
  • Voorbereiden en verzamelen gegevens
  • Uitvoeren mechanische boringen
  • Afdichten scheidende lagen
  • Registratie en rapportage
 • Aandachtspunten bij de uitvoering en bij toezicht
  • Veel gemaakte fouten
  • Vragen en discussie
 • 6 juli 2023

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  1 dag van 09:00 - 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 865,-  excl. btw

 

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Meld u aan voor deze cursus via onderstaande knop met vermelding van de startdatum:

No posts found

Write a review