BRL SIKB 6000; Basiskennis MKB: Een goede basis voor het MKB examen (2 dgn)

[Contact us for a price]
 

Samenvatting
De 2-daagse cursus Milieukundige begeleiding sluit aan bij het door het CCvD vastgestelde functiedocument Milieukundig Begeleider wat de kennisvelden beschrijft die relevant zijn voor de functie van milieukundig begeleider en hiermee de basis vormt voor het examen MKB. De 5 kennisvelden in het functiedocument MKB zijn:

 1. Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming
 2. Van saneringsplan naar bestek en uitvoering
 3. Processturing en administratie
 4. Verificatie en rapportage
 5. Communicatie

 

Doelgroep

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor milieukundig begeleiders in opleiding die zich willen voorbereiden op het examen MKB (theorie en praktijk).

Van de cursisten wordt verwacht dat ze ten minste over basiskennis beschikken op het gebied van bodemverontreiniging, de uitvoering van bodemonderzoek en veiligheid bij werken in- en met verontreinigde grond. Aanbevolen wordt vooraf het diploma DLP te behalen.

 

Programma Dag 1

 • Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming:
  • Wettelijk kader, bodemverontreiniging en saneringsdoelstellingen
  • Soorten bodemverontreiniging, gedrag van verontreinigingen in de bodem
  • Bodemonderzoek (soorten en doelstellingen)
  • Toetsingskader bodemverontreiniging
  • Gevallen van bodemverontreiniging (+ ernst en urgentie)
  • Saneringstechnieken
 • Van saneringsplan naar bestek en uitvoering:
  • Inhoud saneringsplan / Verschillen Wbb / BUS / PvA
  • Bodemsaneringsbestekken (vorm, inhoud en positie t.o.v. saneringsplan)
  • RAW systematiek / aanvullende eisen bij saneringen op basis van een RAW bestek
  • Veiligheid bij bodemsanering
  • Opstellen uitvoeringsplan
  • Rolverdeling betrokken partijen / UAV
  •  Grondwater (vergunning, onttrekking, zuivering, bemonstering en lozingGrondstromen en transportdocumenten

Programma Dag 2

 • Inleiding
  • KWALIBO / wettelijk kader
 • BRL SIKB 6000 op hoofdlijnen
  • opzet van de BRL
  • toepassingsgebied BRL SIKB 6000
  • relatie met andere normen en richtlijnen
  • eisen aan documentatie / kwaliteitssysteem
  • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • inhuur van personeel / uitbesteden werkzaamheden
  • opdrachtvorming en rapportage
  • documenten op locatie en op kantoor
  • klachten, interne audits
  • info aan CI en corrigerende maatregelen
  • archivering
 • Certificering
  • certificatieproces op hoofdlijnen
  • sanctiereglement
 • Uitvoering milieukundige begeleiding
  • opzet en algemene eisen protocollen
  • taken en verantwoordelijkheden processturing en verificatie
  • apparatuur en hulpmiddelen
  • uitvoering processturing
  • uitvoering verificatie
  • eindbemonstering landbodemsaneringen
  • eindbemonstering bij in-situ saneringen
  • eindbemonstering bij waterbodemsaneringen
  • werkwijze bij nazorg
  • logboekregistraties
  • evaluatieverslag

 De kosten voor deze 2-daagse cursus bedragen €1.425,- excl. 21% btw per deelnemer.

 • 6 en 13 april 2023
 • 15 en 22 juni 2023
 • 8 en 15 september 2023
 • 16 en 23 november 2023

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  2 dagen van 09:00 - 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 1.449,- excl. btw

 

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Beetje lang, veel luisteren
Docent heeft veel ervaring en kennis
Nieuw in bodem waardoor het niveau soms moeilijk was
Fijn dat er vaak voorbeelden worden gegeven. Zou ook verspreid mogen worden over 4 dagen, dan is er meer ruimte voor vragen en verdieping.
Write a review