BRL SIKB 6000; Basiskennis MKB: Een goede basis voor het MKB examen (2 dgn)

[Contact us for a price]
 

De 2-daagse cursus Milieukundige begeleiding sluit aan bij het door het CCvD vastgestelde functiedocument Milieukundig Begeleider waarin de kennisvelden zijn beschreven die relevant zijn voor de functie van milieukundig begeleider en die hiermee de basis vormt voor het examen MKB. De 5 kennisvelden in het functiedocument MKB zijn:

 • Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming
 • Van saneringsplan naar bestek en uitvoering
 • Processturing en administratie
 • Verificatie en rapportage
 • Communicatie

Tijdens de eerste dag van de cursus wordt met name ingegaan op de eerste 2 kennisvelden. Behandeld worden de wet- en regelgeving die relevant is bij bodemsaneringen (Omgevingswet én Overgangsrecht), bodemverontreinigingen, het gedrag van stoffen in de bodem en de verschillende bodemsaneringstechnieken. Hiernaast wordt aandacht besteed aan de RAW bestekssystematiek en wordt kort ingegaan op de veiligheid bij bodemsaneringen.

De 2e dag van de cursus gaat in op de kennisvelden 3 en 4. Behandeld worden de KWALIBO regeling, de hoofdlijnen van de BRL SIKB 6000, de taken en verantwoordelijkheden bij een bodemsanering en de eisen aan de voorbereiding en uitvoering van de milieukundige begeleiding. Extra aandacht wordt besteed aan de uitvoering van de milieukundige begeleiding op locatie met aandacht voor de processturing, verificatie, nazorg, de theorie en praktijk van de eindbemonstering en de eisen aan de verslaglegging (logboek en rapportage).  Hiernaast wordt een kort oefenexamen gedaan ter voorbereiding van het theorie examen Milieukundig Begeleider.

Kennisveld 5 “communicatie” wordt niet als aparte module behandeld. De voor de sanering relevante communicatie wordt behandeld bij de andere kennisvelden.   

Doelgroep

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor milieukundig begeleiders in opleiding die zich willen voorbereiden op het examen MKB (theorie en praktijk). De cursus is echter zeker ook geschikt voor adviseurs en projectleiders BRL SIKB 6000. Dag 2 van de cursus is hiernaast ook interessant voor personen die betrokken zijn bij het opzetten, in stand houden en toetsen van kwaliteitssystemen op basis van de BRL SIKB 6000 en handhavers / toezichthouders die zich meer willen verdiepen in wat de BRL SIKB 6000 van de betrokken functionarissen eist.

NB.: Van de cursisten die deelnemen als voorbereiding op het examen Milieukundig begeleider wordt verwacht dat ze ten minste over basiskennis beschikken op het gebied van bodemverontreiniging, de uitvoering van veldwerk bij bodemonderzoek en veiligheid bij werken met verontreinigde bodem.

LET OP: het examen MKB deel A maakt GEEN onderdeel uit van deze cursus. Het examen wordt verzorgd door een onafhankelijke instelling genaamd Hobeon/SKO. 
U dient zich apart op te geven voor dit examen via de website van SIKB.nl  Klik op deze link voor meer informatie. Tevens kunt u hier terecht voor de examendatums. 

Programma Dag 1

 • Inleiding, Programma en voorstellen
 • Bodem en bodemverontreiniging
 • Classificeren van grond
 • Soorten en gedrag van verontreinigingen
 • Wijzigingen Wet & regelgeving
 • Van Wbb en BUS naar Omgevingswet
 • Overgangsrecht en Bruidsschat
 • Graven en saneren
 • MBA Graven en saneren
 • Bodemsanering
 • Grondwatersaneringen
 • Uitvoering graven en saneren
 • Saneringsplannen, meldingen en het Uitvoeringsplan
 • Bodemsaneringsbestekken (RAW)
 • Veiligheid (CROW 400)
 • Grond- en grondwaterstromen
 • Vragen & discussie

Programma Dag 2

 • Inleiding, Programma en voorstellen
 • Kwalibo regeling (Bbk)
 • BRL SIKB 6000 (opzet en toepassingsgebied)
 • Hoofdlijnen van de norm
 • Protocollen, opbouw en algemene eisen
 • Voorbereiding MKB
 • Taken, verantwoordelijkheden en mandaten
 • Benodigde informatie
 • MKB plan
 • Uitvoering MKB
 • Taken MKB bij de uitvoering
 • Omgaan met wijzigingen
 • Uitvoeren (eind)bemonstering
 • Verslaglegging MKB (logboek en evaluatieverslag)
 • Oefenvragen examen MKB deel A (theorie)
 • Specifieke eisen overige protocollen
 • Vragen en discussie

 

 • 8 en 15 maart 2024
 • 23 en 30 mei 2024

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  2 dagen van 09:00 - 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 1.449,- excl. btw

 

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Meld u aan voor deze cursus via onderstaande knop met vermelding van de startdatum:

Beetje lang, veel luisteren
Docent heeft veel ervaring en kennis
Nieuw in bodem waardoor het niveau soms moeilijk was
Fijn dat er vaak voorbeelden worden gegeven. Zou ook verspreid mogen worden over 4 dagen, dan is er meer ruimte voor vragen en verdieping.
Write a review