BRL SIKB 6000; Basiskennis MKB: Een goede basis voor het MKB examen (2 dgn)

[Contact us for a price]
 

Description

Samenvatting
De 2-daagse cursus Milieukundige begeleiding sluit aan bij het door het CCvD vastgestelde functiedocument Milieukundig Begeleider wat de kennisvelden beschrijft die relevant zijn voor de functie van milieukundig begeleider en hiermee de basis vormt voor het examen MKB. De 5 kennisvelden in het functiedocument MKB zijn:

 1. Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming
 2. Van saneringsplan naar bestek en uitvoering
 3. Processturing en administratie
 4. Verificatie en rapportage
 5. Communicatie

 

Doelgroep

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor milieukundig begeleiders in opleiding die zich willen voorbereiden op het examen MKB (theorie en praktijk).

Van de cursisten wordt verwacht dat ze ten minste over basiskennis beschikken op het gebied van bodemverontreiniging, de uitvoering van bodemonderzoek en veiligheid bij werken in- en met verontreinigde grond. Aanbevolen wordt vooraf het diploma DLP te behalen.

 

Programma Dag 1

 • Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming:
  • Wettelijk kader, bodemverontreiniging en saneringsdoelstellingen
  • Soorten bodemverontreiniging, gedrag van verontreinigingen in de bodem
  • Bodemonderzoek (soorten en doelstellingen)
  • Toetsingskader bodemverontreiniging
  • Gevallen van bodemverontreiniging (+ ernst en urgentie)
  • Saneringstechnieken
 • Van saneringsplan naar bestek en uitvoering:
  • Inhoud saneringsplan / Verschillen Wbb / BUS / PvA
  • Bodemsaneringsbestekken (vorm, inhoud en positie t.o.v. saneringsplan)
  • RAW systematiek / aanvullende eisen bij saneringen op basis van een RAW bestek
  • Veiligheid bij bodemsanering
  • Opstellen uitvoeringsplan
  • Rolverdeling betrokken partijen / UAV
  •  Grondwater (vergunning, onttrekking, zuivering, bemonstering en lozingGrondstromen en transportdocumenten

Programma Dag 2

 • Inleiding
  • KWALIBO / wettelijk kader
 • BRL SIKB 6000 op hoofdlijnen
  • opzet van de BRL
  • toepassingsgebied BRL SIKB 6000
  • relatie met andere normen en richtlijnen
  • eisen aan documentatie / kwaliteitssysteem
  • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • inhuur van personeel / uitbesteden werkzaamheden
  • opdrachtvorming en rapportage
  • documenten op locatie en op kantoor
  • klachten, interne audits
  • info aan CI en corrigerende maatregelen
  • archivering
 • Certificering
  • certificatieproces op hoofdlijnen
  • sanctiereglement
 • Uitvoering milieukundige begeleiding
  • opzet en algemene eisen protocollen
  • taken en verantwoordelijkheden processturing en verificatie
  • apparatuur en hulpmiddelen
  • uitvoering processturing
  • uitvoering verificatie
  • eindbemonstering landbodemsaneringen
  • eindbemonstering bij in-situ saneringen
  • eindbemonstering bij waterbodemsaneringen
  • werkwijze bij nazorg
  • logboekregistraties
  • evaluatieverslag

 De kosten voor deze 2-daagse cursus bedragen €1.425,- excl. 21% btw per deelnemer.

Reviews

2 dgn in 1 dag zorgde voor lange dag
duidelijk, helder
nvt
nvt
nvt
nvt
Write a review
Cursusdata:
 • 29 augustus en 5 september 2019 
 • 21 november en 28 november 2019
AANMELDEN
<< terug naar cursusoverzichtt

Schreurs Support

Extra ondersteuning nodig na het volgen van de cursus?

Met Schreurs Support ontvangt u dagelijkse ondersteuning bij de uitvoering van uw werkzaamheden. U heeft onbeperkt toegang tot onze deskundige en onafhankelijke helpdesk. Hier kunt u per mail of telefonisch terecht met al uw vragen over bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen. Onze specialiteit ligt hierbij op het gebied van wet- en regelgeving en het geven van praktisch antwoorden om hieraan te voldoen. En dat voor slechts €575,- (excl. BTW) per jaar!

Met Schreurs Support haalt u dagelijkse ondersteuning, een extra sparringspartner en een kennisbank in huis!