BRL SIKB 7000; Uitvoering (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem

[Contact us for a price]
 

Samenvatting
Werken onder procescertificaat BRL SIKB 7000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, bekend is met de eisen die vanuit de BRL en bijbehorende protocollen aan het proces van de uitvoering van de sanering worden gesteld. Deze cursus beoogt medewerkers kennis bij te brengen van de voor de werkzaamheden relevante beoordelingsrichtlijn en protocollen, zodat bij de werkzaamheden aan deze eisen kan worden voldaan.

 

Doelgroep

Personeel van de aannemer dat betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van (water)bodemsaneringen onder de BRL SIKB 7000, waaronder de werkvoorbereiders en kwaliteitsverantwoordelijke personen. De cursus is hiernaast ook interessant voor personeel dat betrokken is bij het opzetten, controleren en in stand houden van het kwaliteitszorgsysteem op basis van de BRL SIKB 7000.

 

Programma

 • KWALIBO / wettelijk kader
 • Toepassingsgebied BRL SIKB 7000
  • eisen aan het kwaliteitssysteem
  • organisatie en personeel
  • vakbekwaamheid, inhuur en uitbesteding
  • interne audits
  • voorbereiding bodemsanering en uitvoering
  • omgaan met afwijkingen
  • eindrapportage / oplevering
 • Protocollen
  • algemene eisen uit de protocollen
  • logboekregistraties conform de BRL SIKB 7000 / protocollen
  • Specifieke eisen uit de protocollen
   • Protocol 7001: landbodemsanering met conventionele methoden
   • Protocol 7002: landbodemsanering met in-situ methoden
   • Protocol 7003: waterbodemsanering / ingrepen in de waterbodem
   • Protocol 7004: tijdelijk uitplaatsen
  • Veiligheid bij bodemsanering
   • wettelijk kader / CROW P132
   • taken, verantwoordelijkheden en aandachtspunten bij uitvoering
NIEUWS

No posts found

Write a review