BRL SIKB 7000; Uitvoering (water)bodemsanering onder de Omgevingswet

[Contact us for a price]
 

Werken onder procescertificaat BRL SIKB 7000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden, bekend is met de eisen die vanuit de BRL SIKB 7000 en bijbehorende protocollen aan het proces van de uitvoering van de sanering worden gesteld. Deze cursus beoogt medewerkers kennis bij te brengen van de voor de werkzaamheden relevante beoordelingsrichtlijn en protocollen, zodat bij de werkzaamheden aan deze eisen kan worden voldaan. Aan bod komen o.a. de achtergronden en gevolgen van KWALIBO, het certificatieproces, de eisen aan het kwaliteitssysteem (handboek), de werkvoorbereiding en de uitvoering van de bodemsanering, met bijzondere aandacht voor het uitvoeringsplan en het vastleggen / registreren van de werkzaamheden in het logboek. Hiernaast wordt kort ingegaan op de veiligheid bij bodemsaneringen in relatie tot de registraties in het logboek. Tevens wordt in ruime mate aandacht besteed aan de praktische uitvoering van werkzaamheden en eventuele knelpunten.

Met de komst van de Omgevingswet vinden er behoorlijke wijzigingen plaats in de BRL SIKB 7000.  Vanaf 1-1-2024 zijn er nieuwe protocollen, daarnaast is er ook sprake van een overgangssituatie. Deze onderwerpen worden uitgebreid behandeld in deze vernieuwde cursus; BRL SIKB 7000 onder de Omgevingswet.  

Doelgroep

Personeel van de aannemer dat betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van (water)bodemsaneringen onder de BRL SIKB 7000, waaronder de werkvoorbereiders en kwaliteitsverantwoordelijke personen. De cursus is hiernaast ook interessant voor personeel dat betrokken is bij het opzetten, controleren en in stand houden van het kwaliteitszorgsysteem op basis van de BRL SIKB 7000.

 

Programma

 • KWALIBO / wettelijk kader
 • Toepassingsgebied BRL SIKB 7000
  • eisen aan het kwaliteitssysteem
  • organisatie en personeel
  • vakbekwaamheid, inhuur en uitbesteding
  • interne audits
  • voorbereiding bodemsanering en uitvoering
  • omgaan met afwijkingen
  • eindrapportage / oplevering
 • Protocollen
  • algemene eisen uit de protocollen
  • logboekregistraties conform de BRL SIKB 7000 / protocollen
  • Specifieke eisen uit de protocollen
   • Protocol 7001: landbodemsanering met conventionele methoden
   • Protocol 7002: landbodemsanering met in-situ methoden
   • Protocol 7003: waterbodemsanering / ingrepen in de waterbodem
   • Protocol 7004: tijdelijk uitplaatsen
  • Wijziging naar nieuwe protocollen straks onder de Omgevingswet 
   • Nieuwe protocol 7005: graven (voorheen 7001)
   • Nieuwe protocol 7006: grondwater en in-situ saneringen (voorheen 7002)
   • Nieuwe Protocol 7007: tijdelijk uitplaatsen (voorheen 7004)
  • Veiligheid bij bodemsanering
   • wettelijk kader / CROW400
   • taken, verantwoordelijkheden en aandachtspunten bij uitvoering

 

 

 • 28 maart 2024
 • 27 juni 2024

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  1 dag van 09:00 - 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 865,-  excl. btw

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Meld u aan voor deze cursus via onderstaande knop met vermelding van de startdatum:

No posts found

Write a review