BRL SIKB 9335 BRL SIKB 7500; Grondreiniging; acceptatie, procescontrole en eindkwalificatie

[Contact us for a price]
 

Description

Samenvatting
Het bodemwerkveld wordt beheerst door een stelsel van SIKB-richtlijnen en -protocollen die via het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit in de wet zijn verankerd. In BRL SIKB 7500 zijn de proceseisen vastgelegd voor het (ex situ) procesmatig bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie, veelal vrijgekomen bij (waterbodem)saneringsprojecten. BRL 9335 en dan meer specifiek protocol 9335-2 is, naast kwalificering van grond uit grootschalige projecten, bedoeld voor de steekproefsgewijze procescontrole en eindkwalificatie van de gereinigde grondstromen.  De producent kan daarmee de kwaliteit van het gereinigde product door middel van een productcertificaat aantonen.

De cursus gaat in op alle relevante aspecten bij de procesmatige bewerking van verontreinigde grond, van vooracceptatie tot en met uitkeuring van eind- en restproducten op basis van protocol 9335-2.

Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW). 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers van grondreinigingsbedrijven en grondbanken maar ook medewerkers van controlerende instanties. Voor bedrijven die erkend willen worden voor de BRL SIKB 9335 en/of de BRL SIKB 7500 is de cursus interessant omdat ook het proces van certificering wordt behandeld.

Programma

 • Positionering en reikwijdte van de BRL 9335 en BRL 7500 in het bodemwerkveld
 • Besluit en Regeling bodemkwaliteit; algemene regels en relatie met BRL’s
 • BRL 7500: Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie
  • algemene proceseisen
  • kwalificaties medewerkers
 • Protocol 7510: Procesmatige ex-situ reiniging en immobilisatie van verontreinigde grond en baggerspecie
 • Definities en begrippen
  • vooracceptatie
  • inkeuring en eindacceptatie, clustering
  • opslag, uitkeuring en afzet van eind- en restproductenBRL SIKB 9335
   BRL SIKB 7500

Reviews

Goed opgezet, overzichtelijk opgebouwd
Tip voor cursusmateriaal: nog wat meer achtergrondinformatie/tabellen toevoegen
nvt
Moeilijke cursus, taaie stof, maar docent weet ontzettend veel en wist de stof duidelijk en helder over te brengen. Een tip is om misschien wat meer filmpjes te gebruiken.
Write a review
NIEUWS

Schreurs Support

Extra ondersteuning nodig na het volgen van de cursus?

Met Schreurs Support ontvangt u dagelijkse ondersteuning bij de uitvoering van uw werkzaamheden. U heeft onbeperkt toegang tot onze deskundige en onafhankelijke helpdesk. Hier kunt u per mail of telefonisch terecht met al uw vragen over bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen. Onze specialiteit ligt hierbij op het gebied van wet- en regelgeving en het geven van praktisch antwoorden om hieraan te voldoen. En dat voor slechts €575,- (excl. BTW) per jaar!

Met Schreurs Support haalt u dagelijkse ondersteuning, een extra sparringspartner en een kennisbank in huis!